Zaktualizowano: 26 września.2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2022 r. oraz minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. i od 1 lipca 2023 r. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. i w II kwartale 2022 r. Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2022 r.? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.?

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Co to jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Minimalne wynagrodzenie za pracę to minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest jednakowa dla wszystkich pracujących na etacie i nie zależy do stażu pracy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.

od 1 stycznia 2022 r. – 3010,00 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.

od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – 3490 zł, od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. 

w 2021 r. – 5662,53 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w 2022 r.

  • w I kwartale 2022 r. – 6235,22​​​​​​​ zł,
  • w II kwartale 2022 r. – 6156,25​​​​​​​ zł.
Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim.
5/5 - (20 votes)