Zaktualizowano: 24 sierpnia.2023 r.

Rząd podjął decyzję o podwyższeniu tzw. 14. emerytury do kwoty 2650 zł. Dla osób, które pobierają najniższą emeryturę, świadczenie to, w momencie wypłaty, będzie wynosić 2202,50 zł netto (o ok. 838 zł netto więcej niż wynika z ustawy). To realne wsparcie dla seniorów. Dodatkowe środki trafią do blisko 9 mln emerytów i rencistów. W tym roku wysokość 14. emerytury zostanie zwiększona o 1061,56 zł brutto względem 2022 r. 14 emerytura zostanie wypłacona we wrześniu. Od 2023 r. 14. emerytura jest świadczeniem stałym i będzie wypłacana co roku. Ile wyniesie 14. emerytura „na rękę” w 2023 roku? Kto otrzyma 14 emeryturę w 2023 r.? Czy 14 emerytura będzie wypłacana z urzędu w 2023 r.? Na te i inne pytania związane z 14 emeryturą w 2023 roku znajdziesz odpowiedź w naszym artykule, który jest stale aktualizowany.

Czternasta emerytura w 2022 r.

Co to jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura (14. emerytura) to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021.

Czternasta emerytura w 2023 r.

Rząd podjął decyzję o podwyższeniu tzw. 14. emerytury do kwoty 2650 zł. Dla osób, które pobierają najniższą emeryturę, świadczenie to, w momencie wypłaty, będzie wynosić 2202,50 zł netto (o ok. 838 zł netto więcej niż wynika z ustawy). To realne wsparcie dla seniorów. Dodatkowe środki trafią do blisko 9 mln emerytów i rencistów. W tym roku wysokość 14. emerytury zostanie zwiększona o 1061,56 zł brutto względem 2022 r. 14 emerytura zostanie wypłacona we wrześniu. Od 2023 r. 14. emerytura jest świadczeniem stałym i będzie wypłacana co roku.

14. emerytura – dla kogo w 2023 r.?

Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Gdzie będzie zastosowana 14 emerytura w 2023 r.?

Rozwiązanie będzie zastosowane do: •    emerytur i rent w systemie powszechnym, •    rolników, •    służb mundurowych, •    emerytur pomostowych, •    świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, •    rent socjalnych, •    nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, •    rodzicielskich świadczeń uzupełniających, •    rent inwalidów wojennych i wojskowych. W sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne. 14. emeryturę rząd dołoży także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje w sprawie „czternastek” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy zajmą się wypłatą świadczeń.

14. emerytura – ile wyniesie w 2023 r.?

Czternasta emerytura w pełnej kwocie na 2023 rok wynosi 2650 zł brutto.

Rząd podjął decyzję o podwyższeniu tzw. 14. emerytury do kwoty 2650 zł. Dla osób, które pobierają najniższą emeryturę, świadczenie to, w momencie wypłaty, będzie wynosić 2202,50 zł netto (o ok. 838 zł netto więcej niż wynika z ustawy).

14. emerytura w pełnej wysokości zostanie wypłacona osobom,  które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/premier/rozp-ws-okr-kwoty-wyzszej-niz-kwota-najnizszej-emerytury

Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury w 2023?

14. Emerytura 2023 to świadczenie, które z zapowiedzią wiceministra będzie wypłacane seniorom w 2023 w okresie września.

Czternasta emerytura w 2023 r. bez potrąceń i egzekucji

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

14. emerytura 2023 na wniosek czy z urzędu?

Świadczenia w postaci 14 emerytury wypłacane będą z urzędu, a emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Czy 14 emerytura wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Ile wynosi czternasta emerytura?

Wysokość 14. emerytury została podwyższona z kwoty ustawowej wynoszącej w 2023 r. 1588, 44 zł do kwoty 2650 zł brutto

Kiedy będzie wypłata czternastej emerytury?

14 emerytura w 2023 roku będzie wypłacana w sierpniu i wrześniu .

Ile czternastki na rękę?

Dla osób, które pobierają emeryturę do 2900 brutto świadczenie to będzie  wynosić, w momencie wypłaty, 2202,50 zł netto czyli o ok. 838 zł netto więcej niż wynika to z ustawy.

Kto nie otrzyma 14 emerytury?

Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.gov.pl/web/premier/rozp-ws-okr-kwoty-wyzszej-niz-kwota-najnizszej-emerytury
  2. https://www.gov.pl/web/rodzina/senat-przyjal-ustawe-o-czternastej-emeryturze
4.5/5 - (53 votes)