14. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane z urzędu przez ZUS raz w roku w którym obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Czternasta emerytura w 2022 wynosi 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto) i w 2022 będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 roku. Kto otrzyma 14 emeryturę w 2022 r.? Kogo obejmie 14 emerytura w 2022 r.? Ile wyniesie 14 emerytura w 2022 r.? Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury w 2022 r.? Czy 14 emerytura będzie wypłacana z urzędu w 2022 r.? Do ilu osób trafi dodatkowe świadczenie w postaci 14 emerytury w 2022 r.? 

Czternasta emerytura w 2022 r.

Co to jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura (14. emerytura) to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021.

Czternasta emerytura w 2022 r.

Senat przyjął w czwartek ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. „Czternastkę” otrzyma w tym roku ok. 9 mln osób, z czego 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.

14. emerytura – dla kogo w 2022 r.?

Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Gdzie będzie zastosowana 14 emerytura w 2022 r.?

Rozwiązanie będzie zastosowane do: •    emerytur i rent w systemie powszechnym, •    rolników, •    służb mundurowych, •    emerytur pomostowych, •    świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, •    rent socjalnych, •    nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, •    rodzicielskich świadczeń uzupełniających, •    rent inwalidów wojennych i wojskowych. W sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne. 14. emeryturę rząd dołoży także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje w sprawie „czternastek” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy zajmą się wypłatą świadczeń.

14. emerytura – ile wyniesie w 2022 r.?

Czternasta emerytura w pełnej kwocie na 2022 rok wynosi 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto)

Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury w 2022?

Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają czternastkę w październiku. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu wraz z emeryturą lub rentą – nie trzeba składać wniosków o wypłatę.

Czternasta emerytura w 2022 r. bez potrąceń i egzekucji

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

14. emerytura 2022 na wniosek czy z urzędu?

Świadczenia w postaci 14 emerytury wypłacane będą z urzędu, a emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Czy 14 emerytura wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Ile wynosi czternasta emerytura?

Maksymalna wysokość 14 emerytury w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto).

Kiedy będzie wypłata czternastej emerytury?

14 emerytura w 2022 roku będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

Ile czternastki na rękę?

Czternasta emerytura na rękę wynosi 1217,98 zł.

Kto nie otrzyma 14 emerytury?

Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/senat-przyjal-ustawe-o-czternastej-emeryturze
4.5/5 - (50 votes)