Zaktualizowano: 26 lutego.2023 r.

14. emerytura w 2023 roku to rodzaj świadczenia, które zostało zapoczątkowane w 2021 roku. Wiceminister Stanisław Szwed przygotował już projekt ustawy, który wprowadzi od tego roku 14 emeryturę jako stałe świadczenie. Ile wyniesie 14. emerytura „na rękę” w 2023 roku? Kto otrzyma 14 emeryturę w 2023 r.? Czy 14 emerytura będzie wypłacana z urzędu w 2023 r.? Na te i inne pytania związane z 14 emeryturą w 2023 roku znajdziesz odpowiedź w naszym artykule, który jest stale aktualizowany.

Czternasta emerytura w 2022 r.

Co to jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura (14. emerytura) to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021.

Czternasta emerytura w 2023 r.

14. emerytura – dla kogo w 2023 r.?

Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Gdzie będzie zastosowana 14 emerytura w 2023 r.?

Rozwiązanie będzie zastosowane do: •    emerytur i rent w systemie powszechnym, •    rolników, •    służb mundurowych, •    emerytur pomostowych, •    świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, •    rent socjalnych, •    nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, •    rodzicielskich świadczeń uzupełniających, •    rent inwalidów wojennych i wojskowych. W sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne. 14. emeryturę rząd dołoży także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje w sprawie „czternastek” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy zajmą się wypłatą świadczeń.

14. emerytura – ile wyniesie w 2023 r.?

Czternasta emerytura w pełnej kwocie na 2023 rok wynosi 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto)

Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury w 2023?

14. Emerytura 2023 to świadczenie, które z zapowiedzią wiceministra będzie wypłacane seniorom w 2023 w okresie sierpnia i września.

Czternasta emerytura w 2023 r. bez potrąceń i egzekucji

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

14. emerytura 2023 na wniosek czy z urzędu?

Świadczenia w postaci 14 emerytury wypłacane będą z urzędu, a emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Czy 14 emerytura wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Ile wynosi czternasta emerytura?

Maksymalna wysokość 14 emerytury w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Kiedy będzie wypłata czternastej emerytury?

14 emerytura w 2023 roku będzie wypłacana w sierpniu i wrześniu .

Ile czternastki na rękę?

Czternasta emerytura w 2023 w pełnej kwocie wynosi na rękę wynosi 1445,48 zł netto zł.

Kto nie otrzyma 14 emerytury?

Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/senat-przyjal-ustawe-o-czternastej-emeryturze
4.5/5 - (52 votes)