14 emerytura 2021: Kto otrzyma 14 emeryturę? Ile wyniesie 14 emerytura brutto/netto? Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury w 2021?

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14 emerytury w 2021 r. Czternasta emerytura z podpisem prezydenta w poniedziałek 8.02.2021. Kto otrzyma 14 emeryturę? Kogo obejmie 14 emerytura? Ile wyniesie 14 emerytura? Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury? Czy 14 emerytura będzie wypłacana z urzędu? Do ilu osób trafi 14 emerytura? 

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14 emerytury

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 8 marca ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury. – To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternasta emerytura ma trafić do 9,1 mln osób.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty nie tylko trzynastej emerytury, ale również czternastej emerytury. Kolejne w 2021 roku dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Co to jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura to kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021.

Kto otrzyma 14 emeryturę?

Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Gdzie będzie zastosowana 14 emerytura?

Rozwiązanie będzie zastosowane do:
•    emerytur i rent w systemie powszechnym,
•    rolników,
•    służb mundurowych,
•    emerytur pomostowych,
•    świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
•    rent socjalnych,
•    nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
•    rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
•    rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne. 14. emeryturę rząd dołoży także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje w sprawie „czternastek” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy zajmą się wypłatą świadczeń.

Ile wynosi 14 emerytura brutto/netto?

Czternasta emerytura w pełnej kwocie na 2021 rok wynosi 1250,88 zł brutto czyli 1066,24 zł netto.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Czternasta emerytura – dokładne wyliczenia [KALKULATOR]

Po lewej stronie widać wysokość emerytury otrzymywanej przez emeryta a po prawej wysokość przysługującej 14 emerytury brutto:

 • Emerytura brutto 2900 zł – to 14 emerytura wynosi 1250,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3000 zł – to 14 emerytura wynosi 1150,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3100 zł – to 14 emerytura wynosi 1050,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3200 zł – to 14 emerytura wynosi 950,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3300 zł – to 14 emerytura wynosi 850,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3400 zł – to 14 emerytura wynosi 750,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3500 zł – to 14 emerytura wynosi 650,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3600 zł – to 14 emerytura wynosi 550,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3700 zł – to 14 emerytura wynosi 450,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3800 zł – to 14 emerytura wynosi 350,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 3900 zł – to 14 emerytura wynosi 250,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 4000 zł – to 14 emerytura wynosi 150,88 zł brutto
 • Emerytura brutto 4100 zł – to 14 emerytura wynosi 50,88 zł brutto

Po lewej stronie widać wysokość emerytury otrzymywanej przez emeryta a po prawej stronie wysokość przysługującej mu 14 emerytury netto:

 • Emerytura brutto 2950 zł – to 14 emerytura wynosi 981,88 zł netto
 • Emerytura brutto 3000 zł – to 14 emerytura wynosi 940,50 zł netto
 • Emerytura brutto 3050 zł – to 14 emerytura wynosi 900,13 zł netto
 • Emerytura brutto 3100 zł – to 14 emerytura wynosi 858,75 zł netto
 • Emerytura brutto 3150 zł – to 14 emerytura wynosi 818,38 zł netto
 • Emerytura brutto 3200 zł – to 14 emerytura wynosi 777 zł netto
 • Emerytura brutto 3250 zł – to 14 emerytura wynosi 736,63 zł netto
 • Emerytura brutto 3300 zł – to 14 emerytura wynosi 695,25 zł netto
 • Emerytura brutto 3350 zł – to 14 emerytura wynosi 654,88 zł netto
 • Emerytura brutto 3400 zł – to 14 emerytura wynosi 613,50 zł netto
 • Emerytura brutto 3450 zł – to 14 emerytura wynosi 573,13 zł netto
 • Emerytura brutto 3500 zł – to 14 emerytura wynosi 531,75 zł netto
 • Emerytura brutto 3550 zł – to 14 emerytura wynosi 491,38 zł netto
 • Emerytura brutto 3600 zł – to 14 emerytura wynosi 450 zł netto
 • Emerytura brutto 3650 zł – to 14 emerytura wynosi 409,63 zł netto
 • Emerytura brutto 3700 zł – to 14 emerytura wynosi 368,25 zł netto
 • Emerytura brutto 3750 zł – to 14 emerytura wynosi 327,88 zł netto
 • Emerytura brutto 3800 zł – to 14 emerytura wynosi 286,50 zł netto
 • Emerytura brutto 3850 zł – to 14 emerytura wynosi 246,13 zł netto
 • Emerytura brutto 3900 zł – to 14 emerytura wynosi 204,75 zł netto
 • Emerytura brutto 3950 zł – to 14 emerytura wynosi 164,38 zł netto
 • Emerytura brutto 4000 zł – to 14 emerytura wynosi 123 zł netto
 • Emerytura brutto 4050 zł – to 14 emerytura wynosi 99,63 zł netto
 • Emerytura brutto 4100 zł – to 14 emerytura wynosi 50,25 zł netto

Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury?

14 emerytura będzie wypłacana w listopadzie 2021 r. wraz z normalnie przysługującym świadczeniem. Nieco później tzn. w grudniu 2021 r. to świadczenie otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Rolnicy pobierający okresowo (co kwartał) świadczenia z ubezpieczenia społecznego otrzymają 14. emeryturę w styczniu 2022 r.

„Przygotowujemy się do wypłaty czternastek, które trafią do naszych klientów wraz ze świadczeniami listopadowymi. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, osoby które pierwszego dnia miesiąca otrzymują świadczenia, dostaną przelew na konto pod koniec października” –  mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czternasta emerytura bez potrąceń i egzekucji

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.gov.pl/web/premier/ustawa-o-14-emeryturze-podpisana
 2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-przygotowuje-sie-do-wyplaty-14_-emerytury/3898458
 3. https://www.zus.info.pl/najnizsza-emerytura/
4.2/5 - (4 votes)