14 emerytura 2021: Kto otrzyma 14 emeryturę? Ile wyniesie 14 emerytura brutto/netto? Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury w 2021?

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14 emerytury w 2021 r. Czternasta emerytura z podpisem prezydenta w poniedziałek 8.02.2021. Kto otrzyma 14 emeryturę? Kogo obejmie 14 emerytura? Ile wyniesie 14 emerytura? Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury? Czy 14 emerytura będzie wypłacana z urzędu? Do ilu osób trafi 14 emerytura? 

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14 emerytury

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 8 marca ustawę o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury. – To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternasta emerytura ma trafić do 9,1 mln osób.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty nie tylko trzynastej emerytury, ale również czternastej emerytury. Kolejne w 2021 roku dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Co to jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura to kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021.

Kto otrzyma 14 emeryturę?

Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Gdzie będzie zastosowana 14 emerytura?

Rozwiązanie będzie zastosowane do:
•    emerytur i rent w systemie powszechnym,
•    rolników,
•    służb mundurowych,
•    emerytur pomostowych,
•    świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
•    rent socjalnych,
•    nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
•    rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
•    rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne. 14. emeryturę rząd dołoży także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje w sprawie „czternastek” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy zajmą się wypłatą świadczeń.

Ile wynosi 14 emerytura brutto/netto?

Czternasta emerytura w pełnej kwocie na 2021 rok wynosi 1250,88 zł brutto czyli 1067 zł netto.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury?

14 emerytura będzie wypłacana w listopadzie 2021 r. wraz z normalnie przysługującym świadczeniem. Nieco później tzn. w grudniu 2021 r. to świadczenie otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Rolnicy pobierający okresowo (co kwartał) świadczenia z ubezpieczenia społecznego otrzymają 14. emeryturę w styczniu 2022 r.

Czternasta emerytura bez potrąceń i egzekucji

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.gov.pl/web/premier/ustawa-o-14-emeryturze-podpisana
  2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-przygotowuje-sie-do-wyplaty-14_-emerytury/3898458