Zaktualizowano: 28 lutego.2023 r.

1 marca 2023 świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8% w związku z waloryzacją. W 2023 roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie 250 zł brutto. O ile wzrosną świadczenia od 1 marca 2023 r.? Jakie będą podwyżki emerytur i rent od 1 marca 2023 r.? Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2023? O ile wzrosły najniższe emerytury i renty od 1 marca 2023 r.? Czy trzeba składać wniosek o waloryzację świadczenia ZUS w 2023? Ile wynosi najniższa emerytura od 1 marca 2023? Na czym polega waloryzacja? Waloryzacja rent i emerytur w 2023 tabela brutto!

2023

Waloryzacja w 2023

Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy – o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Wskaźnik waloryzacji w 2023 to 114,8 proc. lub 250 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8%. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie 250 zł brutto.

Tabela waloryzacji 2023. Ile będą wynosić świadczenia od 1 marca?

Od marca wzrosną najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Do 1588,44 zł brutto zwiększą się również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą także dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich – dodatek pielęgnacyjny – wyniesie 294,39 zł.

O ile wzrośnie świadczenie po 1 marca 2023? Zobacz w tabeli:

1338 zł brutto po 1 marca 2023 1588 zł brutto
1400 zł brutto po 1 marca 2023 1650 zł brutto
1600 zł brutto po 1 marca 2023 1850 zł brutto
1700 zł brutto po 1 marca 2023 1951,6 zł brutto
1800 zł brutto po 1 marca 2023 2066 zł brutto
1900 zł brutto po 1 marca 2023 2181 zł brutto
2000 zł brutto po 1 marca 2023 2296 zł brutto
2100 zł brutto po 1 marca 2023
2410,80 zł brutto
2200 zł brutto po 1 marca 2023
2525,60 zł brutto
2500 zł brutto po 1 marca 2023 2870 zł brutto
3000 zł brutto po 1 marca 2023 3444 zł brutto

Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację świadczenia?

Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia w 2023. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/-/zus-przygotowany-do-marcowej-waloryzacji-emerytur-i-rent-1
5/5 - (20 votes)