Zaktualizowano: 16 marca.2023 r.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej wchodzi w życie od 2023 r. i dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Kogo dotyczy roczne rozliczenie składki zdrowotnej? Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie składki zdrowotnej? Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Na te i inne pytania związane z roczny rozliczeniem składki zdrowotnej znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule.

2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej to obowiązek wprowadzony przez ZUS od 2023 r., który służy temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej pokaże przedsiębiorcy czy przysługuje mu zwrot składki zdrowotnej lub czy będzie musiał uregulować należności względem ZUS.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy Ciebie jako płatnika składek, jeżeli w 2022 roku w Twoim przypadku stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

 • zasady ogólne – podatek według skali,
 • zasady ogólne – podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

 • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo,
 • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacasz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).
Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok złóż do 22 maja 2023 roku.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej utworzony zostanie na Twoim profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Sprawdź i podpisz wniosek, a następnie wyślij go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na Twoim koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku musisz złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, możesz złożyć:

 • najpóźniej do dnia, w którym złożysz wniosek o zwrot nadpłaty,
 • do 30 czerwca 2023 roku – jeśli nie składasz wniosku o zwrot nadpłaty.

Kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest dostępny pod linkiem poniżej:

 • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-rocznej-skladki-zdrowotnej

Kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej?

Pomoc w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej możesz uzyskać:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00,
 • u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

 

Źródło informacji:

 • https://www.zus.pl/-/roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne
 • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-rocznej-skladki-zdrowotnej
 • https://www.zus.pl/-/roczna-podstawa-wymiaru-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-os%C3%B3b-prowadz%C4%85cych-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-gospodarcz%C4%85?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych%2Ffirmy
5/5 - (29 votes)