Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS

Członkowie rodziny zmarłego, który miał prawo do emerytury, renty lub złożył wniosek w sprawie tych świadczeń do ZUS mogą się starać o środki pieniężne w ramach niezrealizowanego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się dokładnie co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS, komu przysługuje niezrealizowane świadczenie i na jakich zasadach jest przyznawane?

Pieniądze z niezrealizowanych świadczeń z ZUS

Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS?

Niezrealizowane świadczenie z ZUS to rodzaj świadczenia do którego zmarła osoba miała prawo przed śmiercią lecz z powodu śmierci świadczenie nie zostało pobrane lub jej wypłacone.

Niezrealizowane świadczenie w praktyce:

1) Członek Twojej rodziny zmarł w styczniu, ZUS nie wypłacił mu przysługującego świadczenia, została przekazana informacja o zgonie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możesz zawnioskować o niezrealizowane świadczenie do ZUS za miesiąc styczeń.

2) Członek Twojej rodziny składa wniosek na początku roku o emeryturę, przy czym spełnia wszystkie warunki aby móc otrzymywać emeryturę o którą wnioskował ale umiera 5 marca przed otrzymaniem decyzji w sprawie przyznania emerytury. Okres przysługiwania niezrealizowanych świadczeń liczymy od dnia złożenia wniosku do dnia zgonu i w takim wypadku

Kto może wnioskować o wypłatę niezrealizowanego świadczenia?

Prawo do niezrealizowanych świadczeń po osobie zmarłej przysługuje następującym osobom:

1) mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe.
2) małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).
3) inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Dokumenty, które trzeba złożyć aby otrzymać tzw. niezrealizowane świadczenie z ZUS

Starając się o niezrealizowane świadczenie z ZUS musisz złożyć następujące dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1) wniosek o niezrealizowane świadczenie (Wniosek ENS), 2 sierpnia 2018 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-18.
2) odpis aktu zgonu, chyba, że złożyłeś go wcześniej np. wraz z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy,
3) w przypadku małżonka: odpis aktu małżeństwa,
4) w przypadku dzieci: odpis aktu urodzenia,
5) oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają, że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym lub przyczyniałeś się do jego utrzymania.

Ile czasu na złożenie dokumentów?

Pamiętaj, że aby uzyskać środki z niezrealizowanego świadczenia ZUS po zmarłym musisz złożyć wymagane dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia. Trzeba mieć na uwadze te ramy czasowe bo po przekroczeniu tego okresu czyli 12 miesięcy wygasa możliwość starania się o środki z niezrealizowanego świadczenia po zmarłej osobie.

Gdzie i jak złożyć dokumenty?

Całą dokumentację związaną z wnioskowaniem o niezrealizowane świadczenie z ZUS można złożyć w każdej placówce ZUS, wysłać pocztą lub wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

To musisz wiedzieć w sprawie niezrealizowanego świadczenia!

  • Od należnej kwoty niezrealizowanego świadczenia zostanie potrącony podatek.
  • Na decyzję w sprawie niezrealizowanego świadczenia ZUS ma 30 dni.
  • Masz miesiąc czasu na złożenie odwołania w przypadku, gdy ZUS odmówi prawa do niezrealizowanego świadczenia