Mama 4 plus (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające) => MAMA 4+, sprawdź kto może się ubiegać!

MAMA 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające z którego będzie można skorzystać już od 1 marca 2019 r. Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie Mama 4 plus od ZUS? Co zrobić, aby dostać matczyną emeryturę? Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego MAMA 4+? Kto nie otrzyma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus? Pobierz aktualny wniosek o świadczenie Mama 4 plus od ZUS i przeczytaj najnowsze informacje na temat matczynych emerytur od ZUS!

Pieniądze z programu Mama 4 Plus od ZUS

MAMA 4+ (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Matczyne emerytury)

Program Mama 4 Plus to nieskładkowe rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które jest finansowane z budżetu państwa. Świadczenie MAMA 4+ ma na celu zapewnienie środków do życia osobom, które mają co najmniej czworo dzieci i wobec tego nie mogły podjąć zatrudnienia lub z niego zrezygnowały, co przełożyło się na brak nabycia prawa do emerytury.

Mama 4 Plus – Jakie warunki trzeba spełnić?

W przypadku programu MAMA 4+ trzeba spełnić pewne warunki aby móc skorzystać z rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice, którzy nie posiadają dochodu na poziomie zapewniającym niezbędne środki utrzymania mogą skorzystać z świadczenia MAMA Plus ale muszą też spełniać poniższe wytyczne:

  • Matka co najmniej 4 dzieci, które urodziła i wychowała lub tylko wychowała musi mieć ukończone 60 lat
  • Ojciec co najmniej 4 dzieci, który wychowywał dzieci samotnie z pewnych powodów (zmarła matka dzieci, matka porzuciła dzieci, matka przez długi okres czasu nie wychowywała dzieci) i ukończył 65 lat
  • Mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat mieć tzw. ośrodek interesów życiowych czyli płacić podatki w naszym kraju (po ukończeniu 16 lat)
  • Posiadać polskie obywatelstwo lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski

Jakie dokumenty złożyć w sprawie świadczenia MAMA 4+?

Jeśli spełniasz wytyczne programu MAMA 4+ to koniecznie musisz złożyć o wniosek. Aktualny wniosek o świadczenie MAMA 4 PLUS jest dostępny w każdej placówce ZUS oraz możesz go pobrać na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Wniosek ERSU, Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające) oraz pamiętaj aby do wniosku MAMA 4+ ERSU dołączyć następujące rzeczy:

  • akty urodzenia dzieci
  • informację o numerach PESEL dzieci
  • informację o sytuacji osobistej
  • informację o sytuacji rodzinnej
  • informację o sytuacji majątkowej
  • informację o sytuacji materialnej na oświadczeniu ERU

Do wniosku dołącz inne dokumenty, które mogą potwierdzić zawarte w oświadczeniu informacje. Pamiętaj, że od tego im lepiej udokumentujesz oświadczenie tym większe szanse masz na przyznanie świadczenia MAMA 4 PLUS!

Ojciec, który ubiega się o świadczenie w ramach programu MAMA 4 PLUS musi w oświadczeniu wskazać datę zgonu matki dzieci lub datę porzucenia dzieci przez matkę, datę zaprzestania wychowywania dzieci. Pamiętaj o dokumentach potwierdzających te sytuacje.

Wysokość świadczenia Mama 4+

Wypłata wysokości kwoty świadczenia w ramach matczynej emerytury Mama 4+ jest uzależniona od tego czy pobierasz świadczenie niższe od najniższej emerytury, wówczas będzie obowiązywało uzupełnienie kwotowe do najniżej emerytury (od 1 marca 2019 roku 1100 złotych). Całość kwoty tzn. 1100 zł otrzymają osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń.

Kto nie otrzyma matczynej emerytury w ramach programu MAMA 4+?

Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które jest wypłacane przez ZUS nie skorzystają osoby, które:
– osoby mające prawo do emerytur lub rent w wysokości co najmniej najniższej emerytury
– osoby, które są aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności

W niektórych przypadkach możesz nie otrzymać świadczenia:
– Na mocy wyroku sądu zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej albo są Ci ją ograniczył
– Długotrwale zaprzestano wychowywania dzieci

Mama 4+ odwołanie od decyzji ZUS

Nie przyznano Ci matczynej emerytury w ramach programu Mama 4+? Nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 PLUS?

W takiej sytuacji możesz się odwołać, musisz pamiętać o tym aby w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji z ZUS zgłosić wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy Twojego wniosku lub w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji zgłosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS.