Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Dodatki do emerytury to dodatkowe pieniądze, które możesz uzyskać do swojej emerytury  jeśli spełniasz określone wymagania. Jakie są dostępne dodatki do emerytur i kto może z dodatków skorzystać? Ile wynoszą poszczególne dodatki do emerytury w 2024?

Dodatki do emerytury : kto może na nie liczyć? Jakie wyróżniamy dodatki do emerytur i rent?

Czym są dodatki do emerytury?

Dodatki do emerytury są to dodatkowe świadczenia do emerytury, które mają na celu poprawienie sytuacji życiowej emerytów. Przyznanie dodatku do emerytury jest uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Ile obecnie wynosi najniższa emerytura?

Najniższa emerytura od 1 marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia Kwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna 1780,96 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 2137,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1602,86 zł
kwota świadczenia przedemerytalnego 1794,70 zł

Na jakie dodatki do emerytury można liczyć w 2024 r.?

Jakie są dodatki do emerytury? Emeryci w 2024 mogą liczyć na takie dodatki do emerytury jak:

 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Dodatek kombatancki
 • Dodatek kompensacyjny
 • Dodatek za tajne nauczanie
 • Dodatek weterana poszkodowanego
 • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych
 • Ryczałt energetyczny
 • Ekwiwalenty pieniężne

Dodatek do emerytury pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to rodzaj świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat życia.

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS mają osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub osoby, które ukończyły 75 lat.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2024 r. to 330,07 zł.

Dodatki od 1 marca 2024 r. wynoszą:

Rodzaj dodatku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 330,07 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 495,11 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 620,36 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 330,07 zł
dodatek kompensacyjny 49,51 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych 330,07 zł
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł
do 330,07 zł

 

dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego 1263,73 zł

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Będzie wzrastał od miesiąca, w którym będziemy waloryzować Twoją emeryturę lub rentę. Aktualne dane co roku można sprawdzić na: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

Dodatek do emerytury kombatancki

Dodatek kombatancki to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osoby uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek kombatancki od 1 marca 2024 r. wynosi 330,07 zł. Kwota dodatku kombatanckiego jest podwyższana co roku przy waloryzacji świadczeń.

Osoby, które starają się o przyznanie dodatku kombatanckiego muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego – pobierz ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
 • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek do emerytury kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, który przysługuje osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po w/w osobach.

Dodatek kompensacyjny od 1 marca 2024 r. wynosi 49,51 zł. Kwota dodatku kompensacyjnego jest podwyższana co roku przy waloryzacji świadczeń.

Osoby starające się o dodatek kompensacyjny muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dodatku kompensacyjnego
 • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
  • stwierdzająca określone w niżej wymienionej ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji – w przypadku kombatantów i osób represjonowanych
  • potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie – w przypadku wdów (wdowców) po kombatancie.

Dodatek do emerytury za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty, która w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczała w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje Ci jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziłeś tajne nauczanie,
 • przed 1 września 1939 r. nauczałeś w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Wysokość dodatku za tajne nauczanie od 1 marca 2024 r. wynosi 330,07 zł.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne, które pozwala obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Dodatek w postaci ryczałtu energetycznego przysługuje:

 • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
 • wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
 • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2024 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 299,82 zł.

Wysokość ryczałtu energetycznego jest co roku ogłaszana w związku z aktualizacją. Aktualną kwotę ryczałtu energetycznego podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” link do serwisu: http://www.monitorpolski.gov.pl/. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku.

Dodatek do emerytury w postaci 13. i 14. emerytury

13 emerytura tzw. „trzynastka dla emerytów i rencistów” to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, jeden z elementów mądrej i solidarnej polityki senioralnej.

Z dodatkowego rocznego świadczenia w postaci trzynastki skorzystają osoby, które 31 marca roku, w którym będzie wypłacane to świadczenie, są uprawnione do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

14 emerytura to kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych
4.8/5 - (38 votes)