Zaktualizowano: 6 kwietnia.2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent w 2022: o ile wzrosną świadczenia od 1 marca 2022 r.? Jakie będą podwyżki emerytur i rent od 1 marca 2022 r.? Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2022? O ile wzrosły najniższe emerytury i renty od 1 marca 2022 r.? Czy trzeba składać wniosek o waloryzację świadczenia ZUS w 2022? Ile wynosi najniższa emerytura od 1 marca 2022? Na czym polega waloryzacja? Waloryzacja rent i emerytur w 2022 tabela brutto!

Waloryzacja emerytur i rent 2022 - O ile wzrosną świadczenia od 1 marca?

Czym jest waloryzacja?

Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy – o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Wskaźnik waloryzacji 107% od 1 marca 2022

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2022 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 107%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2022 r. Twoja emerytura wynosiła 1250,88 zł brutto, to od 1 marca 2022 r. jej wysokość wzrasta do 1338,44 (1250,88 zł x 107% = 1338,44 zł)

Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2022?

Od 1 marca 2022 r. w związku z waloryzacją wyższe będą kwoty świadczeń długoterminowych, m.in. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych, a także dodatków do tych świadczeń, np. dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku dla sierot zupełnych.

Minimalna emerytura po waloryzacji czyli od 1 marca 2022 wyniesie 1338,44 zł brutto, prawie 88 zł więcej niż przed waloryzacją. Również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna w 2022 r. wzrosną również o tą samą kwotę. Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2022 wzrośnie do 1350,70 zł, a dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2022 wyniesie 256,44 zł.

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 tabela

Sprawdź w naszej tabeli o ile wzrośnie świadczenie pobierane z ZUS od 1 marca 2022 na przykładach:

Emerytura brutto 2021Emerytura po 1 marca 2022 brutto
1250,88 zł1338,44 zł
1300 zł1391 zł
1400 zł1498 zł
1500 zł1605 zł
1600 zł1712 zł
1700 zł1819 zł
1800 zł1926 zł
1900 zł2033 zł
2000 zł2140 zł
2100 zł2247 zł
2200 zł2354 zł
2300 zł2461 zł
2400 zł2568 zł
2500 zł2675 zł
2600 zł2782 zł
2700 zł2889 zł
2800 zł2996 zł
2900 zł3103 zł
3000 zł3210 zł
4000 zł4280 zł
4100 zł4387 zł
4200 zł4494 zł
4300 zł4601 zł
4400 zł4708 zł
4500 zł4815 zł
4600 zł4922 zł
4700 zł5029 zł
4800 zł5136 zł
4900 zł5243 zł
5000 zł5350 zł
5100 zł5457 zł

Brak kwoty Twojej emerytury w tabeli? Oblicz wysokość świadczenia po waloryzacji według wzoru:

  • Kwota świadczenia brutto zł x 107% = Kwota świadczenia po waloryzacji po 1 marca 2022

Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację świadczenia?

„Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. ZUS wyśle ją w kwietniu. Wcześniej informację o waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/emerytury-i-renty-wyzsze-o-7-/4467236
4.4/5 - (101 votes)