Zaktualizowano: 6 kwietnia.2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent w 2022: o ile wzrosną świadczenia od 1 marca 2022 r.? Jakie będą podwyżki emerytur i rent od 1 marca 2022 r.? Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2022? O ile wzrosły najniższe emerytury i renty od 1 marca 2022 r.? Czy trzeba składać wniosek o waloryzację świadczenia ZUS w 2022? Ile wynosi najniższa emerytura od 1 marca 2022? Na czym polega waloryzacja? Waloryzacja rent i emerytur w 2022 tabela brutto!

Waloryzacja emerytur i rent 2022 - O ile wzrosną świadczenia od 1 marca?

Czym jest waloryzacja?

Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy – o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Wskaźnik waloryzacji 107% od 1 marca 2022

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2022 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 107%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2022 r. Twoja emerytura wynosiła 1250,88 zł brutto, to od 1 marca 2022 r. jej wysokość wzrasta do 1338,44 (1250,88 zł x 107% = 1338,44 zł)

Jakie świadczenia będą wyższe od 1 marca 2022?

Od 1 marca 2022 r. w związku z waloryzacją wyższe będą kwoty świadczeń długoterminowych, m.in. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy rent rodzinnych, a także dodatków do tych świadczeń, np. dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku dla sierot zupełnych.

Minimalna emerytura po waloryzacji czyli od 1 marca 2022 wyniesie 1338,44 zł brutto, prawie 88 zł więcej niż przed waloryzacją. Również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna w 2022 r. wzrosną również o tą samą kwotę. Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2022 wzrośnie do 1350,70 zł, a dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2022 wyniesie 256,44 zł.

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 tabela

Sprawdź w naszej tabeli o ile wzrośnie świadczenie pobierane z ZUS od 1 marca 2022 na przykładach:

Emerytura brutto 2021 Emerytura po 1 marca 2022 brutto
1250,88 zł 1338,44 zł
1300 zł 1391 zł
1400 zł 1498 zł
1500 zł 1605 zł
1600 zł 1712 zł
1700 zł 1819 zł
1800 zł 1926 zł
1900 zł 2033 zł
2000 zł 2140 zł
2100 zł 2247 zł
2200 zł 2354 zł
2300 zł 2461 zł
2400 zł 2568 zł
2500 zł 2675 zł
2600 zł 2782 zł
2700 zł 2889 zł
2800 zł 2996 zł
2900 zł 3103 zł
3000 zł 3210 zł
4000 zł 4280 zł
4100 zł 4387 zł
4200 zł 4494 zł
4300 zł 4601 zł
4400 zł 4708 zł
4500 zł 4815 zł
4600 zł 4922 zł
4700 zł 5029 zł
4800 zł 5136 zł
4900 zł 5243 zł
5000 zł 5350 zł
5100 zł 5457 zł

Brak kwoty Twojej emerytury w tabeli? Oblicz wysokość świadczenia po waloryzacji według wzoru:

  • Kwota świadczenia brutto zł x 107% = Kwota świadczenia po waloryzacji po 1 marca 2022

Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację świadczenia?

„Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. ZUS wyśle ją w kwietniu. Wcześniej informację o waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/emerytury-i-renty-wyzsze-o-7-/4467236
4.4/5 - (101 votes)