Zaktualizowano: 2 kwietnia.2022 r.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. ZUS będzie z nich korzystał od 1 kwietnia 2022 r. Nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci mogą teraz wystąpić o przeliczenie swoich świadczeń. Przeliczenie jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w przepisach, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przeliczenie emerytur 2022 z nowych tablic GUS

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2022

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn dostępny tutaj:

  • https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-tablicy-sredniego-dalszego-trwania-zycia-kobiet-i-mezczyzn,285,10.html

Nowe tablice GUS nie dla wszystkich emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie korzystał z nowych tablic GUS od 1 kwietnia 2022 r. Jak informuje ZUS nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci mogą teraz wystąpić o przeliczenie swoich świadczeń. Przeliczenie jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w przepisach.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury?

W związku z ogłoszeniem przez GUS nowych tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z wnioskiem o przeliczenie emerytury może wystąpić np. emeryt, który po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Wtedy raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia ZUS doliczy mu składki emerytalne do świadczenia.

Kto nie powinien składać wniosku?

W związku z ogłoszeniem przez GUS nowych tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z wnioskiem o przeliczenie emerytury nie powinni natomiast występować emeryci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek.

Kto skorzysta z nowych tablic GUS przy przeliczeniu?

Z nowych tablic GUS skorzystają  natomiast m.in. osoby, które spełnią warunki do uzyskania emerytury (w szczególności osiągną wiek emerytalny) między kwietniem 2022 r. a marcem 2023 r. Według nowych tablic średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn jest niższe co ma to wpływ na wysokość tzw. nowej emerytury. „Najnowsze tablice pozwalają obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat  o 3,7 proc. wyższą, a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. wyższą niż według poprzednich tablic” –  wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nie-wszyscy-moga-skorzystac-z-przeliczenia-emerytur-na-podstawie-nowych-tablic-gus/4529883
3.7/5 - (9 votes)