Zaktualizowano: 24 marca.2022 r.

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+.  Wnioski o 500+ w języku ukraińskim dostępne od soboty 26 marca 2022 r. Jak złożyć specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim? Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku? Gdzie uzyskać informacje o świadczeniu 500+?

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

Co to jest Program Rodzina 500+?

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

500 plus dla obywateli Ukrainy

500 plus (tzw. 500+) dla obywateli Ukrainy będzie przyznawane przez ZUS i wypłacane obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Komu świadczenie przysługuje 500+?

Świadczenie w postaci 500+ wypłacane przez ZUS przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Jak złożyć wniosek o 500+ w języku ukraińskim?

Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Obywatel Ukrainy, który chce złożyć wniosek w ZUS musi przygotować:

 • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,
 • numer rachunku bankowego w Polsce,
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku 500+?

Obywatele Ukrainy mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-26-marca-2022-r_-sobota-obywatele-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko-beda-mogli-wnioskowac-o-500-/4511369
4.8/5 - (68 votes)