Zaktualizowano: 14 marca.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko? Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny? W jakiej formie złożyć wnioski o pomoc?

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny do ZUS?

Wnioski o świadczenia dla rodziny wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może złożyć osoba, która:

  • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
  • jej pobyt w Polsce jest legalny,
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Jak długo przysługują świadczenia?

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS?

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. mogą liczyć na wsparcie w postaci:

Co trzeba przygotować do wniosku?

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

  • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
  • adres mailowy osoby,
  • polski numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

– Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej (12 marca br.) w KPRM.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko/4499134
  2. https://www.gov.pl/web/mswia/system-rejestracji-uchodzcow-z-ukrainy-ruszy-16-marca
4.5/5 - (11 votes)