Wniosek RSP-DK

Formularz RSP-DK Wniosek RSP-DK – Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą ►►► Kliknij aby pobrać formularz RSP-DK z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w…

Czytaj

Wniosek RDO

Formularz RDO Wniosek RDO – WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Paweł ZacharczukAbsolwent Uniwersytetu Ekonomicznego…

Czytaj

Wniosek RDS

Formularz RDS Formularz Wniosek RDS – WNIOSEK o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDS z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w…

Czytaj

Wniosek RDU

Formularz RDU Wniosek RDU – Wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty) ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Paweł…

Czytaj

Wniosek RSP-CK

Formularz RSP-CK Wniosek RSP-CK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych. Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną). ►►► Kliknij aby pobrać formularz RSP-CK z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz…

Czytaj

Wniosek RSP-C

Formularz RSP-C Wniosek RSP-C – Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający). ►►► Kliknij aby pobrać formularz RSP-C z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim…

Czytaj

Formularz Wniosek ERSU

Formularz ERSU Formularz Wniosek ERSU – Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERSU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Paweł ZacharczukAbsolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.…

Czytaj

Formularz Oświadczenie ERU

Formularz Oświadczenie ERU Wniosek Oświadczenie ERU – Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej ►►► Kliknij aby pobrać formularz Oświadczenie ERU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Paweł…

Czytaj

Formularz ZUS ZPA

Formularz ZUS ZPA Formularz ZUS ZPA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za…

Czytaj

Formularz ZUS ZIPA

Formularz ZUS ZIPA Formularz ZUS ZIPA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZIPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Paweł ZacharczukAbsolwent Uniwersytetu…

Czytaj