Kategoria: Formularze ZUS

Wniosek Z-15

ZUS Z-15 Wniosek o zasiłek opiekuńczy. Poniżej link do wniosku ZUS Z-15 ze strony ZUS.pl ►►► Kliknij aby pobrać Wniosek ZUS Z-15 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi...

Czytaj więcej

Wniosek ZPM

ZUS ZPM Wniosek w sprawie zastosowania przez płatnika zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego przez podatnika uprawnionego...

Czytaj więcej

Oświadczenie ZPO

ZUS ZPO Oświadczenie w sprawie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od dochodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego. Aktualizacja formularza 5 lipca 2022 r....

Czytaj więcej

Wniosek o ZZD

Formularz o ZZD Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenie krótkoterminowe Data publikacji formularza 29.07.2022 r. ►►► Kliknij aby pobrać Wniosek o ZZD z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Wniosek EPOZ

Wniosek ZUS EPOZ Wniosek o emeryturę pomostową dla osób, które mają okresy ubezpieczenia/zamieszkania za granicą Publikacja formularza: 17 lipca 2019 r. ►►► Kliknij aby pobrać Wniosek EPOZ z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto...

Czytaj więcej

Wniosek EDP

EDP Wniosek o dodatek pielęgnacyjny  Wypełnij ten wniosek, jeśli masz prawo do emerytury lub renty i starasz się o dodatek pielęgnacyjny. Data publikacji 1.07.2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać Wniosek EDP z oficjalnej strony ZUS...

Czytaj więcej

Wniosek ZCZ

ZUS ZCZ Wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej. Aktualizacja formularza 24 maja 2022 r. ►►► Kliknij aby pobrać Wniosek ZCZ z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Oświadczenie ZDO

Wniosek ZDO Druk ZDO – Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego Publikacja wzoru oświadczenia 2 lutego 2022 r. ►►► Kliknij aby pobrać Oświadczenie ZDO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić...

Czytaj więcej

Wniosek OL-FZLA

Wypełnij online druk ZUS OL-FZLA Druk OL-FZLA  – Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Aktualizacja formularza: 16 listopada 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)...

Czytaj więcej

Kwestionariusz OL-36

ZUS OL-36 wniosek Kwestionariusz OL-36 – Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne) Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r. Zastąpił formularz N-36 ►►► Kliknij aby pobrać formularz OL-36 z...

Czytaj więcej

Wniosek RZS-U

ZUS wniosek RZS-U Formularz RZS-U – Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym...

Czytaj więcej

Wniosek RSP-DK

RSP-DK – Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres Wniosek RSP-DK – Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność...

Czytaj więcej

Wniosek RDO

Wniosek RDO do ZUS Druk RDO – WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Jak złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)?...

Czytaj więcej

Wniosek RDS

Wniosek ZUS RDS Formularz Wniosek RDS – WNIOSEK o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDS z oficjalnej strony ZUS...

Czytaj więcej

Wniosek RDU

ZUS RDU Wniosek RDU – Wniosek aby odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (wniosek RDU). ►►► Od 24 czerwca 2020 r. wniosek RDU składamy do ZUS...

Czytaj więcej

Wniosek ERL

Formularz ERL Wniosek ERL – Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty. Aktualizacja formularza: 22 lipca 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERL z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Wypełnij ten wniosek jeśli: –...

Czytaj więcej

Wniosek ER-SWA

ZUS ER-SWA Wniosek ER-SWA – Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych. Aktualizacja formularza do pobrania: 2 czerwca 2021 r. ►►► Kliknij aby...

Czytaj więcej

Zgoda ESOC-Z

ZUS ESOC-Z Wniosek ESOC-Z – Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia – w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji...

Czytaj więcej

Wniosek ERRD

Formularz ERRD Wniosek ERRD – Wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej Publikacja formularza: 30 lipca 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERRD z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Oświadczenie ERO

ZUS ERO Wniosek ERO – Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Aktualizacja formularza 07.02.2022 r. ►►►...

Czytaj więcej

Wniosek RSP-CK

Formularz RSP-CK Wniosek RSP-CK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych. Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla...

Czytaj więcej

Wniosek RSP-C

Formularz RSP-C Wniosek RSP-C – Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający). ►►► Kliknij aby pobrać formularz...

Czytaj więcej

Wniosek RZS-P

ZUS Wniosek RZS-P Formularz RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek Aktualizacja formularza: 21 czerwca 2021 r. Zastąpił formularz ZUS-EZS-P Wniosek dostępny na Platformie Usług...

Czytaj więcej

Formularz ZUS ZPA

Formularz ZUS ZPA online Druk ZUS ZPA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZPA z oficjalnej...

Czytaj więcej

Formularz ZUS ZIPA

ZUS ZIPA Zgłoszenie Formularz ZUS ZIPA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZIPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej...

Czytaj więcej

Formularz ZUS ZCNA

Druk ZUS ZCNA Formularz ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZCNA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Do czego służy dokument ZUS ZCNA?...

Czytaj więcej

Formularz ZUS ZAA

Druk ZUS ZAA Formularz ZUS ZAA – Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZAA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ERP-7

ZUS ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Formularz ERP-7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Aktualizacja formularza:  11 lipca 2022 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-7. ►►► Kliknij aby pobrać formularz...

Czytaj więcej

Wniosek ENSK

ZUS ENSK Formularz ENSK – Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Aktualizacja formularza: 14 lutego 2022 r. Zastąpił formularz: ZUS Rp-12 Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►►...

Czytaj więcej

Oświadczenie ERP-9

ZUS ERP-9 Formularz ERP-9 – Oświadczenie o braku dokumentów Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERP-9 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić oświadczenie ERP-9? Za pomocą...

Czytaj więcej

Wniosek RWN

ZUS RWN Wniosek RWN- Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Aktualizacja formularza: 7 marca 2019 r. Zastąpił formularz ZUS-EWN Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych...

Czytaj więcej

Oświadczenie ZAS-26

ZUS Oświadczenie ZAS-26 Formularz ZAS-26 – Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego. Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ZAS-40

Druk zaświadczenie ZAS-40 Formularz ZAS-40 – Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu; Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r. Formularz dostępny na Platformie Usług...

Czytaj więcej

Oświadczenie ZAS-39

ZUS ZAS-39 Oświadczenie Formularz ZAS-39 – Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie; Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZAS-39 z...

Czytaj więcej

Skarga/Wniosek ZAS-58

Wniosek/Skarga ZAS-58 Wniosek/Skarga ZAS-58 – Wniosek o udzielenie wyjaśnień/ Wniosek o wydanie decyzji/ Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Aktualizacja...

Czytaj więcej

Wniosek ZAO

ZUS ZAO Formularz ZAO – Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego; Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-31

Druk ZAS-31 Formularz ZAS-31 – Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZAS-31 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi...

Czytaj więcej

Oświadczenie ZAS-33

Druk ZAS-33 online Formularz ZAS-33 – Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS...

Czytaj więcej

Wniosek RD-8

ZUS RD-8 Wniosek Formularz RD-8 – Wniosek w sprawie postępowania egzekucyjnego. Aktualizacja formularza: 4 listopada 2021 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać formularz...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-55

Wnioski ZAS-55 Formularz ZUS ZAS-55 – Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy; Aktualizacja formularza: 1 stycznia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS...

Czytaj więcej

Wniosek RD-9

ZUS RD-9 Wniosek Formularz RD-9 – Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia. Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, aby ZUS odstąpił od zabezpieczenia na Twojej ruchomości lub nieruchomości. Aktualizacja formularza: 4...

Czytaj więcej

Wniosek ZAM

ZUS ZAM Formularz ZAM – Wniosek o zasiłek macierzyński Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZAM z oficjalnej strony ZUS...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-23

ZUS ZAS-23 wniosek online Formularz ZAS-23 – Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych...

Czytaj więcej

Wniosek OK-EKS

ZUS OK-EKS Druk OK-EKS – Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r. Zastąpił formularz ZUS-EKS ►►► Kliknij aby pobrać formularz OK-EKS z oficjalnej strony ZUS...

Czytaj więcej

Wniosek RD-3

ZUS RD-3 Wniosek Formularz RD-3 – Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek. Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Wniosek ZUR

ZUS ZUR Formularz ZUR – Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego Aktualizacja formularza: 19 stycznia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Wniosek ZUS-EZS-P

Wniosek ZUS-EZS-P online Formularz ZUS-EZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek. Aktualny formularz to Wniosek RZS-P ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS-EZS-P z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄...

Czytaj więcej

Wniosek ZUS-EWN

Wniosek ZUS-EWN online Formularz ZUS-EWN – Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Aktualny formularz to Wniosek RWN ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS-EWN z oficjalnej strony...

Czytaj więcej

Zeznanie świadka ERP-8

ZUS ERP-8 Zeznanie świadka Formularz ERP-8- Zeznanie świadka Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERP-8 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić zeznanie świadka ERP-8? Wypełnij...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-59

ZUS ZAS-59 Wniosek Formularz ZAS-59 – Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego Aktualizacja formularza: 30 września 2021 r....

Czytaj więcej

Formularz Wniosek ESUN

Wniosek ESUN Formularz Wniosek ESUN tzw. 500+ dla seniorów – Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aktualizacja 27 września 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ESUN z...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ZAS-9

ZUS ZAS-9 Formularz ZAS-9 – Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania. Aktualizacja...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ZAS-2

Zaświadczenie ZAS-2 online Formularz ZAS-2 – Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą; Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r. Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ZAS-7

Druk ZAS-7 Formularz ZAS-7 – Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową; Aktualizacja formularzy: 17 stycznia 2022 r. Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►►...

Czytaj więcej

Oświadczenie Z-10

ZUS Z-10 Oświadczenie Formularz Z-10 – Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego) Aktualizacja...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-53

Wniosek ZAS-53 o zasiłek chorobowy Formularz ZAS-53 – Wniosek o zasiłek chorobowy Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać formularz...

Czytaj więcej

Wniosek ZPW

Wniosek ZUS ZPW Formularz ZPW – Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku Aktualizacja formularza: 26 kwietnia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać formularz...

Czytaj więcej

Załącznik EMZ

ZUS EMZ Załącznik Formularz EMZ – Załącznik do wniosku o emeryturę, dla osób które mają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą Aktualizacja formularza: 6 listopada 2018 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz EMZ z...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ERP-70

Druk ERP-70 Formularz ERP-70 – Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r. Zastąpił formularz ZUS Rp-70. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERP-70 z oficjalnej...

Czytaj więcej

Oświadczenie RD-2

ZUS RD-2 Oświadczenie Formularz RD-2 – Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie; Aktualizacja...

Czytaj więcej

Wniosek RSO

ZUS RSO Wniosek online Formularz RSO – Wniosek o odroczenie terminu płatności składek. ►►► Kliknij aby pobrać formularz RSO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi...

Czytaj więcej

Wniosek RSU

ZUS RSU Wniosek online Formularz RSR – Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek ►►► Kliknij aby pobrać formularz RSU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi...

Czytaj więcej

Wniosek RSR

ZUS RSR Wniosek Formularz RSR – Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Aktualizacja formularza 7 kwietnia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Wniosek ERN

ZUS ERN – Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Opis wniosku ERN: Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Aktualizacja formularza: 11 lipca 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-64

Druk ZAS-64 online Formularz ZAS-64 – Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego; Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby...

Czytaj więcej

Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie OL-9 Formularz OL-9 – Zaświadczenie o stanie zdrowia Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz OL-9 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić zaświadczenie OL-9? 1....

Czytaj więcej

RFR

Wniosek/druk RFR Formularz RFR – Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPW-01 ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-62

ZUS ZAS-62 Wniosek Formularz ZAS-62 – Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego; Aktualizacja formularza: 20 kwietnia 2022 r. Wniosek...

Czytaj więcej

Wywiad zawodowy OL-10

Wywiad zawodowy OL-10 Formularz OL-10 – Ten formularz wypełnia zakład pracy, w którym ostatnio pracowałeś. Dołącz go do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ERN). Aktualizacja formularza: 5 listopada 2021 r. ►►►...

Czytaj więcej

Oświadczenie RPI

ZUS RPI Oświadczenie Formularz Oświadczenie RPI – Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia ►►► Kliknij aby...

Czytaj więcej

Wniosek OL-2

ZUS OL-2 Formularz OL-2 – Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego. Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Informacja OL-9A

ZUS OL-9A Formularz OL-9A – Informacja o miejscach leczenia Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz OL-9A z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Jak wypełnić druk OL-9A? Jeśli wypełnisz ten...

Czytaj więcej

Oświadczenie RPD

ZUS RPD Oświadczenie Formularz Oświadczenie RPD – Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie Aktualizacja...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-65

ZUS Wniosek ZAS-65 Formularz ZAS-65 – Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Uwaga! ZAS-58 (Zastąpił...

Czytaj więcej

RFD

Wniosek RFD Formularz RFD – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01 ►►► Kliknij aby pobrać formularz RFD z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ZAS-12

ZUS ZAS-12 Formularz ZAS-12 – Zaświadczenie płatnika składek – dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r. ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

RFI

Wniosek ZUS RFI Formularz RFI – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Zastąpił...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ZAS-15

Zaświadczenie ZAS-15 Formularz ZAS-15 – Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim; Aktualizacja formularza: 20 kwietnia...

Czytaj więcej

Oświadczenie ROF

ZUS ROF Oświadczenie Formularz ROF – Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości; Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r –...

Czytaj więcej

Zaświadczenie ZAS-24

Druk ZUS ZAS-24 Formularz ZAS-24 – Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij...

Czytaj więcej

Oświadczenie ROP

ZUS ROP Oświadczenie Formularz ROP – Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej; Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.- zastąpił dotychczasowy ZUS-RD-OOP-01. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ROP z oficjalnej...

Czytaj więcej

Wniosek ZAS-66

Wniosek ZAS-66 Formularz ZAS-66 – Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek Uwaga! ZAS-58 zastąpił...

Czytaj więcej

Oświadczenie ROK

ZUS ROK Oświadczenie Formularz ROK – Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość; Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r.- zastąpił...

Czytaj więcej

Oświadczenie RON

ZUS RON Oświadczenie Formularz RON – Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej; aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r. –...

Czytaj więcej

Zaświadczenie Z-3a

ZUS Z-3a Zaświadczenie Formularz Z-3a – Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi...

Czytaj więcej

Informacja ERP-6

ZUS ERP-6 Formularz ERP-6 – Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Aktualizacja formularza: 8 lipca 2022 r. Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać formularz...

Czytaj więcej

Zaświadczenie Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek Z-3b Formularz Z-3b – Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych) Aktualizacja formularza: 1 stycznia...

Czytaj więcej

Oświadczenie ROS

Druk oświadczenie ROS Formularz ROS – Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej Aktualizacja formularza 6 grudnia 2018 r. – zastąpił dotychczasowy ZUS-RD-OPS-01 ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Wniosek EMP

Wniosek EMP online Formularz EMP – Wniosek o emeryturę. Aktualizacja formularza: 11 lipca 2022 r. Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać formularz EMP z oficjalnej strony ZUS...

Czytaj więcej

Zaświadczenie Z-3

ZUS Z-3 Formularz Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące pracowników); Aktualizacja formularza: 1 stycznia 2022 r. Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ►►► Kliknij aby pobrać...

Czytaj więcej

Wniosek RKU

ZUS Wniosek RKU Formularz RKU – Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r. Zastąpił formularz: ZUS-RD-WKE-01 ►►► Kliknij aby pobrać formularz RKU z oficjalnej...

Czytaj więcej

Wniosek EMC

Wniosek o emeryturę częściową EMC Formularz EMC – Wniosek o emeryturę częściową Aktualizacja formularza: 2 września 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz EMC z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Co załatwisz tym...

Czytaj więcej

Wniosek RKR

ZUS RKR Wniosek online Formularz RKR – Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych Aktualizacja formularza: 7 kwietnia 2022 r. Zastąpił formularz: ZUS-RD-WRK-01 ►►► Kliknij aby pobrać formularz...

Czytaj więcej

ZUM

ZUS ZUM Zaświadczenie Formularz ZUM – Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r. ►►► Kliknij aby...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL-USA 1

ZUS PL-USA 1 Zaświadczenie Formularz PL-USA 1 – Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-USA 1 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL-CAN01

Druk ZUS PL-CAN01 Formularz PL-CAN01 – Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-CAN01 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL-RM 101

ZUS PL-RM 101 Zaświadczenie Druk ZUSPL-RM 101 – Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Macedonią ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-RM 101 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL-KR 1

Zaświadczenie PL-KR 1 Formularz PL-KR 1 – Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-KR 1 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL AU 1

Zaświadczenie PL AU 1 Formularz PL AU 1 – Zaświadczenie o ubezpieczeniu – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL AU 1 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL-MD 1

Zaświadczenie PL-MD 1 Formularz PL-MD 1 – Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-MD 1 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL-UA 1

Zaświadczenie PL-UA 1 Formularz PL-UA 1 – Zaświadczenie o ubezpieczeniu – Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-UA 1 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne...

Czytaj więcej

Formularz ZUS RSA

ZUS RSA Formularz ZUS RSA – Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS RSA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki...

Czytaj więcej

Zaświadczenie PL-QC 1

Zaświadczenie PL-QC 1 Formularz PL-QC 1 – Zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu – Porozumienie o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu ►►► Kliknij aby pobrać formularz PL-QC...

Czytaj więcej

Formularz ZUS IWA

ZUS IWA Druk ZUS IWA – Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS IWA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z...

Czytaj więcej

Formularz ZUS RCA

ZUS RCA Formularz ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń za Twoich pracowników...

Czytaj więcej
Ładowanie

Serwis zus.info.pl (WAŻNE)

Serwis zus.info.pl zawiera informacje o danych adresowych placówek, zagadnienia związane z działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uwaga! Strona nie jest oficjalną witryną ZUS, dlatego zapytania prosimy kierować na oficjalny serwis ZUS pod adresem www.zus.pl

Kontakt z redakcją

Chcesz się skontaktować z naszą redakcją? Zauważyłeś błąd na stronie? Napisz do nas:

Sprawy związane z ubezpieczeniami, dokumentami, świadczeniami prosimy kierować na oficjalny adres e-mail ZUS – cot@zus.pl