Oświadczenie ZDO

Wniosek ZDO Druk ZDO – Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego Publikacja wzoru oświadczenia 17 grudnia 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać Oświadczenie ZDO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić oświadczenie ZDO? Wypełnij to oświadczenie ZDO, jeśli starasz się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wypełnij kolorem czarnym lub…

Czytaj więcej

Wniosek OL-FZLA

Wypełnij online druk ZUS OL-FZLA Druk OL-FZLA  – Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Aktualizacja formularza: 28 września 2020 r. ►►► Kliknij aby pobrać Wniosek ZUS OL-FZLA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście…

Czytaj więcej

Kwestionariusz OL-36

ZUS OL-36 wniosek Kwestionariusz OL-36 – Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne) Aktualizacja formularza: 25 lutego 2019 r. Zastąpił formularz N-36 ►►► Kliknij aby pobrać formularz OL-36 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście…

Czytaj więcej

Wniosek RZS-U

ZUS wniosek RZS-U Formularz RZS-U – Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego) Aktualizacja formularza: 15 marca 2019 r. Zastąpił formularz ZUS-EZS-U ►►► Kliknij aby pobrać formularz RZS-U z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS…

Czytaj więcej

Wniosek RSP-DK

RSP-DK – Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres Wniosek RSP-DK – Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą ►►► Od 24 czerwca 2020 r. wniosek RSP-DK można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą…

Czytaj więcej

Wniosek RDO

Wniosek RDO do ZUS Druk RDO – WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Jak złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)? Jak wysłać wniosek RDO: 1. zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS 2. przejdź do zakładki Płatnik 3. z bocznego menu wybierz…

Czytaj więcej

Wniosek RDS

Wniosek ZUS RDS Formularz Wniosek RDS – WNIOSEK o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDS z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS…

Czytaj więcej

Wniosek RDU

ZUS RDU Wniosek RDU – Wniosek aby odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (wniosek RDU). ►►► Od 24 czerwca 2020 r. wniosek RDU składamy do ZUS wyłącznie przez PUE ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w…

Czytaj więcej

Wniosek ERL

Formularz ERL Wniosek ERL – Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty. Aktualizacja formularza: 22 lipca 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERL z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Wypełnij ten wniosek jeśli: – Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, – utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, – zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.…

Czytaj więcej

Wniosek ER-SWA

ZUS ER-SWA Wniosek ER-SWA – Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych. Aktualizacja formularza do pobrania: 2 czerwca 2021 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ER-SWA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Jak wypełnić ZUS ER-SWA? Wypełnij ten wniosek, jeśli masz status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i pobierasz: —…

Czytaj więcej
1 2 3 23