Wniosek RSP-DK

RSP-DK – Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres Wniosek RSP-DK – Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą ►►► Od 24 czerwca 2020 r. wniosek RSP-DK można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą…

Czytaj więcej

Wniosek RDO

Formularz RDO Wniosek RDO – WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Jak złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)? Jak wysłać wniosek RDO: 1. zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS 2. przejdź do zakładki Płatnik 3. z bocznego menu wybierz [Dokumenty i…

Czytaj więcej

Wniosek RDS

Formularz RDS Formularz Wniosek RDS – WNIOSEK o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDS z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w…

Czytaj więcej

Wniosek RDU

Formularz RDU Wniosek RDU – Wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty) ►►► Kliknij aby pobrać formularz RDU z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄ Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS. Paweł…

Czytaj więcej

Wniosek ERL

Formularz ERL Wniosek ERL – Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty. Publikacja formularza: 3 czerwca 2019 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERL z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Wypełnij ten wniosek jeśli: – Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, – utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, – zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.…

Czytaj więcej

Wniosek ER-SWA

Formularz ER-SWA Wniosek ER-SWA – Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych. Publikacja formularza: 12 października 2020 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ER-SWA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Co załatwisz wnioskiem ER-SWA? Gdy złożysz ten wniosek oraz niezbędną dokumentację to zostaną rozpatrzone Twoje uprawnienia do świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i…

Czytaj więcej

Zgoda ESOC-Z

Formularz ESOC-Z Wniosek ESOC-Z – Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia – w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ►►► Kliknij aby pobrać formularz ESOC-Z z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Wypełnij ten formularz, jeśli ubiegasz się o rentę socjalną i chcesz, aby lekarz orzecznik ZUS – ustalając całkowitą niezdolność…

Czytaj więcej

Wniosek ERRD

Formularz ERRD Wniosek ERRD – Wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej Publikacja formularza: 3 czerwca 2019 r. ►►► Kliknij aby pobrać formularz ERRD z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Wypełnij ten wniosek jeśli jesteś uprawniony do renty rodzinnej lub jej części i obydwoje Twoi rodzice nie żyją lub matka nie żyje a ojciec jest nieznany. Do wniosku…

Czytaj więcej

Oświadczenie ERO

Formularz Oświadczenie ERO Wniosek Oświadczenie ERO – Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Aktualizacja formularza 12.08.2020 r. ►►► Kliknij aby pobrać Oświadczenie ERO z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄   Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz, abyśmy – w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii związanych z COVID-19, w zależności…

Czytaj więcej

Wniosek RSP-CK

Formularz RSP-CK Wniosek RSP-CK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych. Wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną). Wniosek rsp-ck składamy od 24 czerwca 2020 r. do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe za…

Czytaj więcej
1 2 3 22