Zaświadczenie ZAS-24

Druk ZUS ZAS-24

Formularz ZAS-24 – Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZAS-24 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Co to jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński – to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otrzymywane przez osobę ubezpieczoną i zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie lub samozatrudnienie. Zasiłek macierzyński przysługuje:

  • pracownikom,
  • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osobom, które wykonują pracę nakładczą,
  • osobom, które pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osobom, które z nimi współpracują, a także osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
  • osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność, i osobom, które z nimi współpracują,
  • osobom, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • osobom, które odbywają służbę zastępczą,
  • duchownym,

Interesują Cię inne formularze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Sprawdź sekcję formularze ZUS

5/5 - (2 votes)