Zaktualizowano: 31 lipca.2022 r.

Druk ZUS ZAS-24

Formularz ZAS-24 – Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego

Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZAS-24 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić zaświadczenie ZAS-24?

Wypełnij to zaświadczenie, jeśli wypłaciłeś część zasiłku macierzyńskiego matce, ojcu lub innemu najbliższemu członkowi rodziny dziecka.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Co to jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński – to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otrzymywane przez osobę ubezpieczoną i zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie lub samozatrudnienie. Zasiłek macierzyński przysługuje:

  • pracownikom,
  • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osobom, które wykonują pracę nakładczą,
  • osobom, które pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osobom, które z nimi współpracują, a także osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
  • osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność, i osobom, które z nimi współpracują,
  • osobom, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • osobom, które odbywają służbę zastępczą,
  • duchownym,

Koniecznie zobacz inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

5/5 - (6 votes)