Ile wynosi Zasiłek macierzyński i komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński – komu przysługuje? wymiar zasiłku macierzyńskiego i aktualna wysokość, wymagane dokumenty. Sprawdź już teraz jakie warunki muszą zostać spełnione aby móc otrzymać zasiłek macierzyński od ZUS? Jak długo można otrzymywać zasiłek macierzyński z ZUS?

Zasiłek macierzyński z ZUS

Pomoc finansowa w ramach zasiłku macierzyńskiego jest kierowana do kobiet, które urodziły dziecko. Zasiłek macierzyński jest jednym z podstawowych świadczeń ze strony państwa wobec ubezpieczonych. Nie wszystkim jednak to wsparcie przysługuje, a wiele zależy od posiadanej umowy z pracodawcą.

Co to jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński – to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otrzymywane przez osobę ubezpieczoną i zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie lub samozatrudnienie.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Świadczenie w postaci zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie a dokładnie:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom, które wykonują pracę nakładczą,
 • osobom, które pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osobom, które z nimi współpracują, a także osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
 • osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność, i osobom, które z nimi współpracują,
 • osobom, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom, które odbywają służbę zastępczą,
 • duchownym

Jak długo można otrzymywać zasiłek macierzyński?

Pomoc finansowa dla świeżo upieczonych matek trwa od 20 do 37 tygodni, a długość tego okresu zależy od liczby dzieci przy jednym porodzie:

 • 20 tygodni (140 dni) – gdy urodzisz jedno dziecko,
 • 31 tygodni (217 dni) – gdy urodzisz dwoje dzieci podczas jednego porodu,
 • 33 tygodni (231 dni) – gdy urodzisz troje dzieci podczas jednego porodu,
 • 35 tygodni (245 dni) – gdy urodzisz czworo dzieci podczas jednego porodu,
 • 37 tygodni (259 dni) – gdy urodzisz pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu.

Ważne!

Ze świadczenia można skorzystać nawet przed porodem do 6 tygodni.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest regulowana przez Kodeks pracy i wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawy wymiaru zasiłku w trzech wariantach:

 • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – urodzenie przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci oraz równoczesne przyjęcie na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;
 • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie oraz przyjęcie na wychowanie jednego dziecka;
 • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – przyjęcie na wychowanie dziecka.

Jeśli powyższe okresy zostały wyczerpane nie musisz się martwić bo nadal możesz korzystać z zasiłku macierzyńskiego, który wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku

Ważne dokumenty – zasiłek macierzyński

Jeśli się starasz o zasiłek macierzyński musisz złożyć odpowiednie dokumenty aby ZUS mógł Ci przyznać świadczenie i wobec tego musisz złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
 • odpis skrócony  aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński  za okres od dnia porodu.

Dla ubezpieczonych, które planują urodzić dziecko w czasie pobytu za granicą, wymagane jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem. Po porodzie – odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo zagraniczny akt urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu.

Dla ubezpieczonych, które planują przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie musimy złożyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sadu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, albo kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające  datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia  do sądu,
 • Decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję,
 • Oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Formularze zasiłek macierzyński

W przypadku starania się o zasiłek macierzyński warto mieć pod ręką aktualne formularze/druki związane z zasiłkami macierzyńskimi. Aktualne druki, które są potrzebne do starania się o świadczenie znajdziesz poniżej:

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie zasiłku macierzyńskiego

Nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie związanej z zasiłkiem macierzyńskim? Od decyzji oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Jeśli interesuje Cię na czym polega odwołanie od decyzji ZUS to koniecznie znajdź nasz artykuł.