Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Opieka nad chorym dzieckiem, opieka w razie kwarantanny lub izolacji dziecka. Sprawdź kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem. Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać wypłatę zasiłku? Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Jaki jest łączny limit dni zasiłkowych w roku?

Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem

Co to jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie ZUS wypłacane w razie zwolnienia z wykonywania pracy w związku koniecznością opieki np. nad chorym dzieckiem, opieki w razie kwarantanny lub izolacji dziecka.

Komu przysługuje zasiłek?

Przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy, jeśli jesteś osobą objętą ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli:

 • jesteś pracownikiem,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • jesteś duchownym.

Zasiłek przy opiece nad chorym dzieckiem

Rodzic, który musi się zaopiekować chorym dzieckiem oraz otrzyma od lekarza zaświadczenie lekarskie może otrzymać zasiłek opiekuńczy maksymalnie przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko (także z niepełnosprawnością) w wieku do 14 lat,
 • 14 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat,
 • 30 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Zasiłek przy opiece w razie kwarantanny lub izolacji dziecka

Z zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy muszą się zająć opieką nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej. Zasiłek opiekuńczy w razie konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka przysługuje w takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem (zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka).

Zasiłek przy opiece nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat

Na zasiłek opiekuńczy mogą liczyć również rodzice w razie konieczności opieki nad zdrową pociechą w wieku do 8 lat w sytuacjach dokładnie określonych w przepisach, m.in. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Kiedy zamknięcie placówki jest nieprzewidziane? Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Zasiłek za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Jaki jest niezbędny warunek wypłaty zasiłku?

Niezbędnym warunkiem wypłaty zasiłku opiekuńczego jest to, że w Twoim gospodarstwie domowym nie ma innych osób, które są wstanie zapewnić opiekę dziecku. Warunek ten nie dotyczy opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat (zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet w przypadku, gdy inni członkowie gospodarstwa domowego mogliby zapewnić dziecku opiekę).

Członkiem rodziny, który jest we wspólnym gospodarstwie domowym i może zapewnić opiekę dziecku nie uważa się:

 • osoby całkowicie niezdolnej do pracy;
 • osoby chorej;
 • osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;
 • osoby, która prowadzi gospodarstwo rolne;
 • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie;
 • osoby, która prowadzi działalność pozarolniczą;
 • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia tej opieki.

Jaki jest łączny limit dni zasiłkowych w roku?

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Natomiast gdy opieka dotyczy wyłącznie dzieci z niepełnosprawnością (w wieku od 8 do 18 lat, a gdy są chore – od 14 do 18 lat) i innych chorych członków rodziny (w wieku od 14 lat), łączny okres wypłaty zasiłku wynosi maksymalnie 30 dni.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania
 2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/choroba-kwarantanna-lub-izolacja-dziecka-kiedy-przysluguje-zasilek-za-opieke-nad-dzieckiem/4254678
4.5/5 - (2 votes)