Zaktualizowano: 29 lutego.2024 r.

Renta rodzinna wypadkowa to świadczenie przysługujące bliskim osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Czym jest renta rodzinna wypadkowa? Kto jest uprawniony do renty rodzinnej wypadkowej? Jaka jest wysokość renty rodzinnej wypadkowej w 2023 roku?

Renta rodzinna wypadkowa

Co to jest renta rodzinna wypadkowa?

Renta rodzinna wypadkowa to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, które przysługuje bliskim osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kto ma prawo do renty rodzinnej wypadkowej?

Do świadczenia w postaci renty rodzinnej wypadkowej mają prawo:

 • wdowa lub wdowiec,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka,
 • wnuki – przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo i inne dzieci (z wyjątkiem dzieci, które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka),
 • rodzice.

Osoby te nabywają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnią warunki do tej renty określone w ustawie emerytalnej.

Do renty rodzinnej wypadkowej masz prawo również, gdy jesteś członkiem rodziny:

 • rencisty, który pobierał rentę z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy i zmarł po 2002 r. wskutek takiego wypadku,
 • rencisty, który pobierał rentę z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach lub z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami i zmarł po 2002 r. wskutek takiego wypadku lub choroby zawodowej.

Ile wynosi renta rodzinna wypadkowa?

Renta rodzinna wypadkowa wynosi:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Podstawą obliczenia wysokości renty rodzinnej wypadkowej jest renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia Kwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna 1780,96 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 2137,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1602,86 zł
kwota świadczenia przedemerytalnego 1794,70 zł

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-z-tytulu-wypadkow-oraz-chorob-zawodowych/renta-rodzinna-wypadkowa
4.7/5 - (23 votes)