Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Emerytury są świadczeniami finansowanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), przewidzianymi dla osób, które pracowały zawodowo i podlegały z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Co to jest emerytura? Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce? Jak uzyskać emeryturę? Nasi eksperci przygotowali najważniejsze informacje na temat emerytur w Polsce w jednym miejscu.  

emerytury

Czym jest emerytura?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Celem świadczenia jest zabezpieczenie bytu tych osób. Emerytura przyznawana jest na wniosek lub w określonych sytuacjach z urzędu.

Co to jest wiek emerytalny?

Wiek emerytalny to termin, który oznacza, że po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) osoba staje się uprawniona do emerytury. Wiek emerytalny może być zróżnicowany w zależności od płci, od warunków zatrudnienia lub zatrudnienia w szczególnym charakterze.

Kiedy można przejść na emeryturę?

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego możesz zdecydować czy chcesz przejść na emeryturę czy też wolisz kontynuować swoją aktywność zawodową.

Jak obliczyć emeryturę?

Wysokość emerytury oblicza się dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Poniżej zaprezentowany jest wzór na obliczenie emerytury:

Jak obliczyć emeryturę? Wzór na obliczenie wysokości emerytury

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o emeryturę?

Osoby, które starają się o emeryturę muszą dostarczyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wypełnione formularze (wniosek EMP oraz informację ERP-6)
  • dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń

Formularze, które są wymagane do uzyskania emerytury możesz pobrać z oficjalnej strony www.zus.pl lub w najbliższej jednostce ZUS. Formularze ZUS znajdziesz również tutaj: wniosek EMP (https://www.zus.info.pl/wniosek-emp/) oraz Informacja ERP-6 (https://www.zus.info.pl/informacja-erp-6/). Adres placówki ZUS w swoim mieście znajdzie w tym miejscu https://www.zus.info.pl/wyszukiwarka-zus/.

Wniosek można również wypełnić online na profilu PUE ZUS (usługa „Złożenie dokumentu ZUS Rp-1E” i „Złożenie dokumentu ZUS Rp-6”), a następnie wydrukować.

W przypadku brakujących dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się do Ciebie zwrócić o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Czym są okresy składkowe i nieskładkowe?

Okresy składkowe to przede wszystkim okresy zatrudnienia (okresy zatrudnienia, samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz inne okresy uwzględniane jako okresy składkowe). Okresy nieskładkowe są to okresy braku aktywności zawodowej, które są uwzględniane przy ustalaniu emerytury i renty.

Najważniejsze porady o emeryturach:

Poniżej przedstawiamy najważniejsze poradniki o emeryturach w Polsce:

  1. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury
  2. https://www.zus.info.pl/jak-obliczyc-emeryture/
  3. https://www.zus.info.pl/jak-uzyskac-emeryture/
  4. https://www.zus.info.pl/emerytura-przyznawana-z-urzedu/
  5. https://www.zus.info.pl/trzynasta-emerytura-z-zus-czyli-dodatkowe-roczne-swiadczenie-pieniezne/
  6. https://www.zus.info.pl/14-emerytura/
  7. https://www.zus.info.pl/najnizsza-emerytura/
  8. https://www.zus.info.pl/ile-moze-dorobic-emeryt-i-rencista-od-1-wrzesnia-2022/
4.9/5 - (32 votes)