Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Emerytura górnicza – co warto wiedzieć? Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać emeryturę górniczą? Gdzie złożyć wniosek o emeryturę górniczą? Jak uzyskać emeryturę górniczą na nowych zasadach? Jak uzyskać emeryturę górniczą na nowych zasadach bez względu na wiek?

Górnik starający się o emeryturę w ZUS

Czym jest praca górnicza?

Pojęcie pracy górniczej jest szczegółowo wyjaśnione w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za pracę górniczą uważa się zatrudnienie: pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu; pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń określonych w pkt 1 oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla tych kopalń roboty górnicze lub przy budowie szybów.

Jak uzyskać emeryturę górniczą na nowych zasadach?

Emeryturę górniczą na zasadach, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., możesz uzyskać jeżeli:

 • nie jesteś członkiem OFE lub za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochody budżetu państwa, oraz
 • ukończyłeś 55 lat i masz okres pracy górniczej, który wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej, albo
 • ukończyłeś 50 lat i masz okres pracy górniczej, który wynosi łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

Jak uzyskać emeryturę górniczą na nowych zasadach bez względu na wiek?

Emeryturę górniczą na zasadach, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., możesz również uzyskać bez względu na wiek jeżeli:

 • nie jesteś członkiem OFE lub za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek, żeby środki na Twoim rachunku w OFE przekazać na dochody budżetu państwa, oraz
 • masz staż co najmniej 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Górnicza emerytura – jakie dokumenty są wymagane?

Górnik starający się o emeryturę górniczą powinien przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o emeryturę
 • informacje o okresach składkowych i nieskładkowych
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie

Kiedy górnik może złożyć dokumenty?

Górnik starający się o emeryturę może złożyć dokumenty nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę.

Gdzie złożyć dokumenty o emeryturę górniczą?

Dokumenty związane z emeryturą górniczą można złożyć w dowolnej placówce ZUS, za pomocą operatora pocztowego, przez PUE ZUS.

Ile czasu ZUS ma na załatwienie formalności?

Wniosek o emeryturę górniczą rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji przesłanej przez górnika oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia-1948/emerytury-wczesniejsze/emerytura-gornicza
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf
4.2/5 - (11 votes)