Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

Pobierając świadczenie z ZUS na swoje konto bankowe trzeba mieć na uwadze aby numer rachunku był zawsze aktualny. W naszym poradniku dowiesz się: Jak zmienić numer konta bankowego w ZUS? Jak zmienić numer konta bankowego w ZUS bez wychodzenia z domu? Jaki wniosek należy wypełnić, aby zmienić rachunek bankowy do wypłaty świadczenia w ZUS? 

Jak zmienić numer konta bankowego w ZUS?

Jak zmienić numer konta bankowego w ZUS osobiście?

Osoby, które chcą dokonać zmiany numeru konta bankowego w ZUS osobiście powinny postępować według tych kroków:

 1. Przygotuj swój dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu EZP,
 2. Wypełnij wniosek EZP (Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce)
 3. Wypełniony wniosek EZP dostarcz do najbliższej placówki ZUS.
 4. Po dostarczeniu do ZUS wniosku EZP otrzymasz pismo informujące o dokonaniu zmian ze wskazaniem od jakiej daty zmiany numeru rachunku bankowego będą obowiązywać. Pismo od ZUS dotyczące zmiany numeru rachunku bankowego otrzymasz na podany we wniosku adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Jak zmienić numer konta bankowego w ZUS online?

Osoby, które chcą dokonać zmiany numeru konta bankowego w ZUS przez internet powinny postępować według tych kroków:

 1. Przygotuj login i hasło do swojego profilu PUE. (W przypadku braku profilu PUE możesz go założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej placówce ZUS.)
 2. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS.
 3. Przejdź do zakładki [Ogólny], [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca].
 4. Wybierz z bocznego menu [Dokumenty i wiadomości]>[Dokumenty robocze].
 5. Kliknij przycisk [Utwórz nowy] – wniosek EZP możesz wybrać z listy
 6. Uzupełnij dane w formularzu i złóż dyspozycję sposobu odbioru odpowiedzi.
 7. Podpisz formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.

Jak zmienić numer konta bankowego w ZUS pocztą?

Osoby, które chcą dokonać zmiany numeru konta bankowego w ZUS za pomocą poczty powinny postępować według tych kroków:

 1. Pobierz wniosek EZP
 2. Wypełnij wszystkie dane w formularzu EZP
 3. Wyślij wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego EZP na poczcie do najbliższej placówki ZUS.
 4. Po dostarczeniu do ZUS wniosku EZP otrzymasz pismo informujące o dokonaniu zmian ze wskazaniem od jakiej daty zmiany numeru rachunku bankowego będą obowiązywać. Pismo od ZUS dotyczące zmiany numeru rachunku bankowego otrzymasz na podany we wniosku adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o zmianę numeru konta bankowego do pobrania

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce tzw. Wniosek EZP możesz pobrać tutaj:

Jak wypełnić wniosek EZP?

Wypełnij wniosek EZP, jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz:
– zgłosić do ZUS zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego,
– zgłosić, żebyśmy przekazywali Twoje świadczenie na rachunek bankowy.
Na podstawie tego druku zmienimy Twoje dane w ZUS. Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz zmienić dane, wypełnij formularz EZZ lub ZUS-RZ-WZD-01.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. W danych wnioskodawcy podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Inne aktualne formularze związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz w sekcji ze wszystkimi aktualnymi formularzami ZUS.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/opis-spraw-emerytury-i-renty/-/publisher/details/2/jak-dokonac-zmiany-adresu-nazwiska-numeru-rachunku-bankowego-lub-zmiany-sposobu-wyplaty-swiadczenia/204002
4.5/5 - (38 votes)