Zaktualizowano: 24 października.2021 r.

ZUS przygotowuje się do wypłaty już drugiego w 2021 r. dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Pierwsze przelewy 14 emerytury jeszcze w październiku 2021 r. Kiedy dokładnie zostaną przelewane „czternastki” przez ZUS?

ZUS przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury

Co to jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura to kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane z urzędu, które weszło w życie 8 marca 2021.

Kiedy pierwsze „czternastki” trafią na konta?

ZUS informuje, że pierwsze 14 emerytury z racji święta 1 listopada trafią na konto pod koniec października:

„Przygotowujemy się do wypłaty czternastek, które trafią do naszych klientów wraz ze świadczeniami listopadowymi. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny, osoby które pierwszego dnia miesiąca otrzymują świadczenia, dostaną przelew na konto pod koniec października” –  mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wyniesie świadczenie i kto je dostanie?

14 emerytura wypłacana w 2021 roku wyniesie 1250,88 zł brutto. Świadczenie w postaci 14 emerytury będzie przysługiwało osobom, które 31 października 2021 r. będą uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. 14 emerytury nie dostaną osoby, które 31 października będą miały zawieszone prawo do świadczenia długoterminowego.

Czternastkę w pełnej kwocie, czyli 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli jest ono wyższe, ZUS pomniejszy czternastkę zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. To znaczy, że pomniejszy ją o kwotę różnicy między świadczeniem a 2900 zł, ale nie więcej niż o 1250,88 zł. Na przykład jeśli emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie o 100 zł niższa (3000 zł – 2900 zł).

14 emerytura będzie opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy ZUS wypłaci ją ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje.

14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek

Świadczenie w postaci 14 emerytury będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4/5 - (4 votes)