Zaktualizowano: 19 lipca.2022 r.

Wniosek EMP online

Formularz EMP – Wniosek o emeryturę.

Aktualizacja formularza: 11 lipca 2022 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz EMP z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Instrukcja wypełniania wniosku EMP

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o emeryturę z ZUS. Ustalimy Twoje prawo do emerytury z ZUS i obliczymy jej wysokość (Jak obliczyć emeryturę?). Ustalimy również kapitał początkowy, jeśli nie złożyłeś wniosku w tej sprawie, a kapitał ma wpływ na wysokość Twojej emerytury. Jeżeli starasz się wyłącznie o emeryturę zagraniczną z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym – wypełnij tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym byłeś ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, AU-PL 3 dla Australii, PL-CAN 1 dla Kanady).
Twój wniosek przekażemy do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali Twoje prawo do emerytury.

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Co załatwisz tym wnioskiem EMP?

1. Gdy złożysz ten wniosek:
— rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej) i wydamy decyzję w tej sprawie oraz
— rozpoczniemy postępowanie o emeryturę z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej – jeśli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. Nie masz jeszcze wyliczonego kapitału początkowego? Ustalimy Ci go na podstawie tego wniosku, jeśli
kapitał ma wpływ na wysokość Twojej emerytury.

Która placówka ZUS rozpatrzy wniosek EMP?

3. Wniosek o emeryturę możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:
— wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,
— jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały – w Polsce,
— jeśli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym Twój wniosek rozpatruje oraz przekazuje do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej jedna z placówek ZUS, które realizują umowy międzynarodowe,
— jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Zawsze możesz złożyć wniosek o emeryturę elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na www.zus.pl. Musisz wówczas mieć założone konto na PUE ZUS oraz profi l zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednakże dokumenty, które dołączasz do wniosku złóż w placówce ZUS albo wyślij je pocztą.

Jak wycofać wniosek EMP?

4. Możesz wycofać ten wniosek – pisemnie, lub ustnie do protokołu. Nie musisz tego uzasadniać.
Wniosek o emeryturę z ZUS możesz wycofać:
— jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
— w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.
Gdy wycofasz wniosek, umorzymy postępowanie w sprawie emerytury. Jeśli wycofasz wniosek dotyczący emerytury zagranicznej, przekażemy informację do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

4.4/5 - (33 votes)