Zaktualizowano: 19 lipca.2022 r.

ZUS Z-3

Formularz Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące pracowników);
Aktualizacja formularza: 1 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz Z-3 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

W jakim celu składa się formularz Z-3?

Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do ZUS, jeśli Twojemu pracownikowi ma zastać ustalone prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Jak wypełnić formularz Z-3?

1. Formularz Z-3 Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. Zanim wypełnisz zaświadczenie, zapoznaj się z Pouczeniem

POUCZENIE
Do Zaświadczenia płatnika składek Z-3 dołącz otrzymane od pracownika dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Czy składasz Zaświadczenie płatnika składek Z-3 przy zmianie rodzaju pobieranego przez
pracownika zasiłku
Zaświadczenie płatnika składek Z-3 złóż ponownie, jeśli zmieni się rodzaj pobieranego przez pracownika zasiłku. Nie dotyczy to świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli Zaświadczenie płatnika składek Z-3 złożyłeś do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Kiedy składasz Zaświadczenie płatnika składek Z-3, jeśli Twój pracownik jest chory lub opiekuje się chorym członkiem rodziny

Pamiętaj, aby ZUS ustalił prawo do zasiłku Twojemu pracownikowi, musi otrzymać wniosek o zasiłek.
W czasie trwania zatrudnienia, w imieniu pracownika, Ty składasz do ZUS wniosek o zasiłek. Wnioskiem tym w przypadku pierwszego zwolnienia lekarskiego – jest Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Jeśli ZUS ma ustalić prawo do zasiłku za dalszy nieprzerwany okres choroby lub sprawowania opieki, wnioskiem jest:

  • Zaświadczenie płatnika składek Z-3 wypełnione do pkt 1 oraz pkt 5 sekcji Informacja o pracowniku, albo
  • Zaświadczenie płatnika składek ZAS-12.

Zaświadczenie Z-3/ ZAS-12 złóż:

  • jeśli masz profil PUE ZUS – w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwolnienia lekarskiego na profilu,
  • jeśli nie masz profilu PUE ZUS lub masz, ale nie widzisz na nim zwolnienia lekarskiego – w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś od pracownika wydruk zwolnienia lekarskiego lub zwolnienie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).

Jeśli Twój pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym i lekarz nie wprowadził go do systemu (nie widzisz go na swoim profilu na PUE ZUS) łącznie z Z-3 lub ZAS-12 przekaż do ZUS również otrzymane od pracownika zwolnienie lekarskie.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS a Twój pracownik otrzymał od lekarza zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym razem z Z-3 lub ZAS-12 przekaż do ZUS również otrzymane od pracownika zaświadczenie lekarskie.

Interesują Cię inne formularze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Sprawdź sekcję formularze ZUS

5/5 - (3 votes)