Zaktualizowano: 31 lipca.2022 r.

ZUS ZAS-12

Formularz ZAS-12 – Zaświadczenie płatnika składek – dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Aktualizacja formularza: 27 czerwca 2022 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZAS-12 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Koniecznie zobacz inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Instrukcja wypełniania

Wypełnij zaświadczenie ZAS-12 i przekaż je do ZUS jeśli Zakład ma ustalić Twojemu pracownikowi/ ubezpieczonemu prawo do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny za dalszy okres jego nieprzerwanej niezdolności do pracy/ sprawowania opieki.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3.  Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Pouczenie

Aby ZUS ustalił prawo do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego Twojemu pracownikowi/ubezpieczonemu, musi otrzymać wniosek o zasiłek.
W czasie trwania zatrudnienia/ ubezpieczenia składasz do ZUS wniosek o zasiłek w imieniu pracownika/ ubezpieczonego. Wnioskiem tym – w przypadku pierwszego zwolnienia – jest zaświadczenie płatnika składek (druk Z-3, gdy dotyczy pracownika, lub Z-3a, gdy dotyczy osoby ubezpieczonej z innego tytułu).
Jeśli ZUS ma ustalić prawo do zasiłku za dalszy nieprzerwany okres choroby lub sprawowania opieki, wnioskiem jest zaświadczenie płatnika składek; skorzystaj z druku:

 • Z-3, gdy wniosek dotyczy pracownika – wypełnione do pkt 1 i pkt 5 sekcji Informacja o pracowniku,
 • Z-3a, gdy wniosek dotyczy osoby ubezpieczonej z innego tytułu – wypełnione do sekcji Informacja o ubezpieczonym, albo
 • ZAS-12.
  Zaświadczenie Z-3/ Z-3a/ ZAS-12 złóż:
 • jeśli masz profil PUE ZUS – w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwolnienia lekarskiego na profilu,
 • jeśli nie masz profilu PUE ZUS lub masz, ale nie widzisz na nim zwolnienia lekarskiego – w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałeś
  od pracownika/ ubezpieczonego wydruk zwolnienia lekarskiego lub zwolnienie wystawione przez lekarza na formularzu wydrukowanym
  z sytemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).

Jeśli Twój pracownik/ ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym i lekarz nie wprowadził go do systemu (nie widzisz go na swoim profilu na portalu PUE ZUS), z Z-3/ Z-3a lub ZAS-12 przekaż do ZUS również otrzymane od pracownika/ ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie.
Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, a Twój pracownik/ ubezpieczony otrzymał od lekarza zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, razem z Z-3/ Z-3a lub ZAS-12 przekaż do ZUS również otrzymane od pracownika/ ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie.

Poinformuj ZUS o okolicznościach mających wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru zasiłku, które uległy zmianie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

 

4.7/5 - (14 votes)