Zaktualizowano: 19 lipca.2022 r.

Zaświadczenie płatnika składek Z-3b

Formularz Z-3b – Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Aktualizacja formularza: 1 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

►►► Kliknij aby pobrać formularz Z-3b z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić Zaświadczenie Z-3b?

Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub jesteś duchownym i mamy ustalić prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. Zanim wypełnisz zaświadczenie, zapoznaj się z Pouczeniem

Zaświadczenie płatnika składek Z-3b złóż w razie zmiany rodzaju pobieranego zasiłku. Nie dotyczy to świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli zaświadczenie płatnika składek Z-3b złożyłeś do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego. Do wniosku o zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne dołącz dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, albo wypadku w drodze do pracy lub z pracy ZUS dokonuje po uprzednim uznaniu zdarzenia za taki wypadek, dlatego też do wniosku dołącz niezbędne dokumenty. W przypadku choroby zawodowej dołącz decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej i zaświadczenie lekarza, które stwierdza, że niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową.

Co musisz złożyć, aby otrzymać zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny?

Aby otrzymać zasiłek musisz w ZUS złożyć wniosek o zasiłek. Wnioskiem o zasiłek jest:
1)  jeśli otrzymałeś pierwsze zwolnienie lekarskie – Zaświadczenie płatnika składek Z-3b lub ZAS-53.
2)  jeśli otrzymałeś kolejne zwolnienie lekarskie za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy:
— Zaświadczenie płatnika składek Z-3b wypełnione do pkt 1 sekcji Informacja o ubezpieczonym, albo
— Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53, albo
— wydruk zwolnienia lekarskiego, jeśli otrzymałeś go od lekarza.
Jeśli otrzymałeś zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zwolnienie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym) i lekarz nie wprowadził go do systemu (nie widzisz go na swoim profilu na PUE ZUS) łącznie z Z-3b lub ZAS-53 przekaż do ZUS również otrzymane od lekarza zwolnienie lekarskie. Poinformuj ZUS o okolicznościach mających wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru zasiłku, które uległy zmianie w stosunku do podanych wcześniej.

Interesują Cię inne formularze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Sprawdź sekcję formularze ZUS

3.7/5 - (4 votes)