Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie OL-9

Formularz OL-9 – Zaświadczenie o stanie zdrowia

►►► Kliknij aby pobrać formularz OL-9 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

To zaświadczenie wypełnia lekarz.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o świadczenie
5. W zaświadczeniu podaj adres zamieszkania osoby ubezpieczonej