Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu przedsiębiorców czekają zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r. Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2022 roku dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2022 roku u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2022 roku dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2022 roku u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową? Wysokość składki zdrowotnej w 2022 r. jest uzależniona od formy opodatkowania i dochodów. Polski Ład: Jaka składka zdrowotna za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień?

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.

Polski Ład – składka zdrowotna przedsiębiorcy od 2022 roku

Do końca 2021 roku obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od 2022 roku, kiedy to zacznie obowiązywać Polski Ład, zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będą zależały od formy opodatkowania osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Inaczej podstawę będą ustalać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowani w formie karty podatkowej oraz pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym) oraz opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oprócz miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej wprowadzono również roczną podstawę wymiaru. Umożliwi ona rozliczenie składki po zakończeniu danego roku.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych roczna podstawa wymiaru będzie ustalana za okres roku składkowego, który będzie trwał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.

Ile wynosi składka zdrowotna w 2022 roku?

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 roku jest zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Poniżej przedstawiamy wysokość składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania od 2022 roku:

 • Składka zdrowotna 2022 (zasady ogólne)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej czyli na zasadach ogólnych od 2022 roku (Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto x 9%):

Składka zdrowotna 2022 „zasady ogólne”
Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 2022
3 010zł 270,90zł
5 000 zł 450zł
7 000 zł 640zł
8 000 zł 720zł
10 000 zł 900zł
12 000 zł 1 080zł
13 000 zł 1 170zł
15 000 zł 1 350zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2022 (ryczałt ewidencjonowany)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym od 2022 roku przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 6 221,04 zł:

Składka zdrowotna 2022 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2022
Do 60 000 zł 335,94 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
Od 60 000 zł do 300 000 zł 559,89 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia
Powyżej 300 000 zł 1 007,81 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym od 2022 roku (Składka zdrowotna w 2022 dla podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy po przekroczeniu 5510 zł dochodu.):

Składka zdrowotna 2022 „podatek liniowy”
Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej 2022
do 5510 270,90zł
8 000 zł 392,00zł
10 000 zł 490zł
12 000 zł 588zł
13 000 zł 637zł
15 000 zł 735zł
20 000 zł 980zł
30 000 zł 1 470zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2022 (karta podatkowa)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową od 2022 roku:

Składka zdrowotna 2022 „karta podatkowa”
Minimalne wynagrodzenie Wysokość składki zdrowotnej 2022
3 010zł 270,90zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także samą składkę.

„Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad, mogą one budzić wątpliwości. Dlatego ZUS udostępni kalkulator” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w dokumentach rozliczeniowych

W związku ze zmianami podstawy wymiaru składki zdrowotnej za osoby prowadzące pozarolniczą działalność od stycznia 2022 r., zmienią się wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA. W dokumentach tych przedsiębiorcy będą podawali dodatkowe informacje, m.in. formę opodatkowania w danym miesiącu, przychód lub dochód (zakres tych danych w załączniku „Nowe dane do rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne” – plik docx 24kb).

Dodatkowo uchylony zostanie raport ZUS RZA. Od dokumentów składanych za styczeń 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu  nastąpi w raporcie ZUS RCA. Dotyczy to także korekty raportów ZUS RZA za okres 1999-2021 r.

Nowe terminy składania dokumentów i opłacania składek

Dla większości płatników zmieni się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin będzie zależał od tego czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

 • do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiącm.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
 • do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych

Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Zwolnienie ze składania dokumentów będzie dotyczyło tylko:

Jak wyliczyć składkę zdrowotną w 2022 r. dla osób rozpoczynających działalność, które nigdy wcześniej jej nie prowadziły?

Składkę zdrowotną płaci się w zależności od formy opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych (wg skali albo podatek liniowy) – od dochodu z poprzedniego miesiąca;
 • zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowany – od przychodu;
 • za pomocą karty podatkowej – od minimalnego wynagrodzenia;
 • przy innym źródle podatku niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./zmiany-w-skladce-zdrowotnej
 2. https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/
4.7/5 - (129 votes)