Zaktualizowano: 27 lipca.2021 r.

Fundusz Solidarnościowy (FS) jest państwowym funduszem celowym. Jako płatnik składek opłacający składki na Fundusz Pracy masz obowiązek opłacać dodatkowo składki na Fundusz Solidarnościowy. Co to jest Fundusz Solidarnościowy (FS)?  Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się praktycznych informacji o Funduszu Solidarnościowym (FS.

Co to jest Fundusz Solidarnościowy (FS)?

Czym jest Fundusz Solidarnościowy (FS)?

Fundusz Solidarnościowy (FS) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest udzielanie wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego oraz finansowego osobom niepełnosprawnym, a także udzielanie wsparcia finansowego emerytom i rencistom. Do dnia 21 grudnia 2019 r. fundusz nosił nazwę Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ile wynosi składka na Fundusz Solidarnościowy (FS)?

Składka na Fundusz Solidarnościowy wynosi 1,45% podstawy wymiaru składki. W 2021 składka na Fundusz Solidarnościowy łącznie z Funduszem Pracy (FP) wynosi 2,45% czyli 77,31 zł.

Jaki jest termin zapłaty składki na Fundusz Solidarnościowy (FS)?

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zobowiązany jesteś opłacać co miesiąc, w tym samym terminie jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne.. Terminy płatności składki na Fundusz Solidarnościowy (FS):

  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Solidarnościowy?

Do obowiązkowych składek na Fundusz Solidarnościowy (FS) należy stosować zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że:

  • składkę na Fundusz Solidarnościowy (FS) opłacają ci sami płatnicy, którzy opłacają składkę na Fundusz Pracy,
  • składka na Fundusz Solidarnościowy (FS) jest opłacana za te same grupy ubezpieczonych, za których występuje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • składka na Fundusz Solidarnościowy jest obliczana od tej samej podstawy wymiaru co składka na Fundusz Pracy,
  • do składki na Fundusz Solidarnościowy mają zastosowanie te same zwolnienia, które obowiązują w stosunku do składek na Fundusz Pracy.

Więcej informacji o zasadach w poradniku pod tym linkiem https://www.zus.info.pl/fundusz-pracy/

W jakiej deklaracji wskazać składki na Fundusz Solidarnościowy?

Składki na FP, FS i FGŚP rozliczasz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, w której w danych: „Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP” (blok VII) wykazujesz:

  • w polu 01 – kwotę należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
  • w polu 02 – kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • w polu 03 – kwotę do zapłaty wynikającą z sumy pól 01 i 02.
5/5 - (1 vote)