Zaktualizowano: 24 sierpnia.2020 r.

Składki ZUS 2018 – Sprawdź aktualne składki na ZUS, które obowiązują w 2018 roku. Znamy już wysokość składek ZUS na 2018 rok. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązują w 2018 roku.

Składki ZUS 2018

Składki ZUS 2018

Poniżej publikujemy oficjalne dane publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnośnie składek ZUS obowiązujących w 2018 roku.

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne ** 843,45 778,14
Ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy  65,31 zł 65,31 zł
SUMA 1228,70 zł 1163,39 zł

Termin płacenia składek ZUS 2018

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Jak opłacić składki ZUS w 2018 roku?

Składki ZUS 2018 opłacamy na indywidualny numer rachunku bankowego, wszystkie składki na ZUS od 2018 opłacamy jednym przelewem.

Składki ZUS w 2018 poprzez jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Więcej możesz przeczytać w naszej sekcji „nr konta zus

5/5 - (13 votes)