Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Składki ZUS 2020 – Sprawdź aktualne składki na ZUS, które obowiązują w 2020 roku. Znamy już wysokość składek ZUS na 2020 rok. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązują w 2020 roku.

Składki ZUS 2020

Składki ZUS 2020 (Duży ZUS)

Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2020 roku za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 r. (Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020):

 • Składka emerytalna w 2020 to 612,19 zł
 • Składka rentowa w 2020 to 250,90 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2020 to 76,84 zł
 • Składka wypadkowa w 2020 to 52,37 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2020 to 76,84 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2020 to 362,34 zł
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS Zdrowotne
Podstawa wymiaru 3 136,20 zł 4 026,01 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 612,19 zł 250,90 zł 52,37 zł 76,84 zł 76,84 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 1 431,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 354,64 zł

Cały ZUS w 2020 wynosi z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i składką na fundusz pracy: 1 431,48 zł

Składki ZUS w 2020 dla nowych firm na preferencyjnym ZUS-ie

 • Składka emerytalna w 2020 to 152,26 zł
 • Składka rentowa w 2020 to 62,40 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2020 to 19,11 zł
 • Składka wypadkowa w 2020 to 13,03 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2020 to 76,84 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2020 to 362,34 zł
Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe Zdrowotne
Podstawa wymiaru 780 zł 4 026,01 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 9%
Kwota składki 152,26 zł 62,40 zł 13,03 zł 19,11 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 609,14 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 590,03 zł

Składki ZUS w 2020 dla korzystających z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacasz w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł.Składki ZUS w 2020 dla korzystających z ulgi „mały ZUS”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacasz w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł.

Termin płacenia składek na ZUS 2020

Płatnik składek ZUS opłaca w poniższych terminach składki na ZUS w 2020 roku oraz przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Rachunki bankowe dla składek ZUS w 2020

Składki na ZUS w 2020 roku opłacamy na jeden rachunek bankowy na indywidualny numer rachunku składkowego (w numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i Ciebie). Na indywidualny numer rachunku składkowego wpłacamy wszystkie składki:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sprawdź składki ZUS 2021 i dowiedz się już teraz ile wynoszą najnowsze składki na ZUS.

Źródło informacji:

4.8/5 - (66 votes)