Zaktualizowano: 16 czerwca.2020 r.

Do kiedy można składać wniosek o zwolnienie ze składek? Tylko do 30 czerwca można składać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. 30 czerwca – upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wniosek może dotyczyć zwolnienia z opłacania składek za okres trzech miesięcy, od marca do maja 2020 r. Korzystający z ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj 2020.

pusty portfel

Jak wielka jest skala pomocy od ZUS?

Dotychczas ZUS umorzył składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę ponad 7,5 mld zł.

W ramach Tarczy Antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzył wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS dla 1,7 mln firm. Z opłacania składek ZUS za marzec skorzystało 1,5 mln płatników na kwotę około 4 mld zł. W kwietniu zwolnienie ze składek ZUS dotyczyło 1,5 mln płatników na kwotę 3,5 mld zł.

Kto może skorzystać ze zwolnienia składek ZUS?

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł.

Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Czego dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Pomoc w sprawie zwolnienia z składek ZUS

  • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
    • 22 290 87 02,
    • 22 290 87 03,
  • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 – wybierz „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców.

Oceń artykuł: