Zaktualizowano: 2 maja.2021 r.

W związku z epidemią koronawirusa możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień, maj 2020 r. Kto może skorzystać ze zwolnienia oraz jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia? Pobierz aktualny wniosek o zwolnienie ze składek ZUS 2020!

kobieta szuka informacji jak złożyć wniosek

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

W związku z uruchomieniem Tarczy Antykryzysowej w naszym kraju możesz złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące (od marca do maja 2020 roku). Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kto może skorzystać ze zwolnienia na 3 miesiące?

Ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za marzec – maj 2020 r. mogą skorzystać:

 • osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia,
 • płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 • duchowni.

Wniosek  o zwolnienie ze składek ZUS do pobrania:

Jakie trzeba spełniać warunki?

Osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia w ZUS z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, muszą złożyć wniosek RDZ oraz spełnić następujące warunki:

 • Wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia albo byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r., albo jesteś duchownym.
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 • Nie korzystałeś do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek?

Wypełniony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) możemy przekazać do ZUS za pośrednictwem:

 • przez PUE ZUS
 • przez gov.pl
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Ważne!

 • W przypadku wątpliwości związanych z wnioskiem ZUS się z Tobą skontaktuje
 • Dostaniesz informację od ZUS o rozstrzygnięciu wniosku

Do kiedy trzeba złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek RDZ należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Kontakt z ZUS w sprawie zwolnienia

Osoby, które potrzebują uzyskać pomoc w sprawie anulacji ze składek ZUS na trzy miesiące mogą zadzwonić na:

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 – wybierz „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418
 2. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf
 3. https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace
Oceń artykuł: