Zaktualizowano: 11 kwietnia.2020 r.

Od 15 marca 2020 po powrocie do Polski trzeba poddać się obowiązkowej kwarantannie, czy w związku z tym można liczyć na rekompensatę w postaci świadczenia? W naszym artykule wyjaśniamy czy można starać się o świadczenie chorobowe w ramach obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny od ZUS oraz co trzeba zrobić aby otrzymać pieniądze.

pusty portfel na kwarantannie

Kwarantanna dla powracających

Od 15 marca 2020 po powrocie do Polski musisz poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy).

Podczas 14 dniowej kwarantanny:

  • w żadnym wypadku nie wychodź z domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski,
  • jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
  • jeżeli masz objawy choroby (źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, masz duszności), koniecznie zgłoś to telefonicznie.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Z kwarantanny zwolnione są załogi statków, samolotów, pociągów, żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe. Z kwarantanny zwolnieni są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Świadczenia chorobowe z ZUS dla osób objętych obowiązkową 14-dniową kwarantanną po powrocie do kraju przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, np.:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

Świadczenie z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć?

Osoby, które chcą uzyskać świadczenie z tytułu choroby w ramach obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski muszą złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Obowiązkowa kwarantanna od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie po przekroczeniu granicy musi ją odbyć z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. W związku z tym należy złożyć o świadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny razem z osobą powracającą z zagranicy.

Oświadczenie składane przez pracownika lub zleceniobiorce jest składane do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/3335521#2
  2. https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
Oceń artykuł: