Zaktualizowano: 2 stycznia.2022 r.

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosków o niektóre świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (EMP, ERN, ERR, ENSK, ERSU).  Jak złożyć dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r.? Gdzie znaleźć druk dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosków o niektóre świadczenia z ZUS (EMP, ERN, ERR, ENSK, ERSU)

Do jakich wniosków złożyć dodatkowe oświadczenie od 1 stycznia 2022?

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r. należy złożyć do następujących formularzy:

 • emeryturę (formularz EMP),
 • rentę (formularz ERN),
 • rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego (formularz ERR),
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (formularz ENSK),
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające (formularz ERSU).

Jak złożyć dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r. można złożyć do ZUS:

 • w placówce ZUS
 • pocztą
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Gdzie pobrać dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego można pobrać poniżej:

Jak dosłać oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do wysłanego wniosku na PUE ZUS?

 1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS.

 2. Przejdź do zakładki, z której wysłałeś swój wniosek EMP, ERN lub ENSK np. Ogólny, Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca.
 3. Wybierz zakładkę [Dokumenty i wiadomości] – [Dokumenty wysłane].
 4. Zaznacz wniosek, który wysłałeś do ZUS i kliknij [Doślij załącznik].

 5. System wyświetli okno [Wybór rodzaju załącznika], w którym zaznacz pozycję [plik], a następnie kliknij [Dodaj załącznik].

 6. Otworzy się nowy dokument – pismo ogólne POG. Kliknij [Dodaj załączniki] .

 7. Wybierz z dysku swojego komputera wypełnione oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i kliknij [Otwórz].

 8. Twoje oświadczenie pojawi się na liście załączników. Aby wysłać do ZUS wniosek POG wraz z oświadczeniem kliknij [Wyślij].

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowe-oswiadczenie-w-sprawie-swiadczenia-pielegnacyjnego-do-wnioskow-o-niektore-swiadczenia-z-zus-emp-ern-err-ensk-ersu-/4356826
5/5 - (7 votes)