Zaktualizowano: 19 kwietnia.2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że firmy mogą złożyć wniosek o odroczenie płatności składek ZUS (RSO). Czekasz na wejście w życie nowych przepisów Tarczy antykryzysowej 9.0 o zwolnienie składek ZUS na kolejne miesiące? Złóż wniosek o odroczenie płatności składek ZUS. Jaki wniosek wypełnić o odroczenie składek ZUS?

Firmy mogą złożyć wniosek o odroczenie płatności składek ZUS

Kto może złożyć wniosek o odroczenie?

Wniosek o odroczenie płatności składek ZUS, dla których termin na opłacenie składek za marzec upływa 10 kwietnia. Są to m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Przedsiębiorcy ci czekają na przepisy Tarczy antykryzysowej 9.0, które przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek za kolejne miesiące 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD.

Firmy, które czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za kolejne miesiące mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc.

Co dokładnie obejmuje zwolnienie?

Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone – jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć ją na przyszłe składki.

Wnioski o odroczenie terminu płatności składek (RSO) można składać przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jaki wniosek wypełnić o odroczenie płatności składek?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z odroczenia terminu płatności składek muszą wypełnić wniosek RSO.

Pobierz wniosek o odroczenie terminu składek (RSO):

Wypełnij wniosek RSO, jeżeli:
– jesteś płatnikiem składek, np. prowadzisz działalność gospodarczą,
– masz problem z opłacaniem przyszłych składek.
Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy Twój wniosek pozytywnie to odroczy Ci termin płatności składek ZUS.
Za pomocą  wniosku RSO możesz również zwrócić się o:
– zmianę warunków umowy, jeżeli składki zostały odroczone, ale chcesz zmienić warunki ich spłaty,
– utrzymanie w mocy umowy, jeżeli składki zostały odroczone, ale nie realizujesz umowy zgodnie z określonymi w niej warunkami (zachodzą okoliczności, które powodują zerwanie umowy),
– zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia wniosku, jeżeli ZUS rozpatrzył Twój wniosek o odroczenie, ale rozstrzygnięcie Cię nie zadowala i chcesz, aby ZUS Twoją prośbę o odroczenie rozpatrzył ponownie.

5/5 - (1 vote)