Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

W 2024 roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyliczamy według nowych zasad, które zostały wprowadzone wraz z Polskim Ładem. Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2024 roku? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2024 roku dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2024 roku u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2024 roku dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2024 roku u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową? Wysokość składki zdrowotnej w 2024 r. jest uzależniona od formy opodatkowania i dochodów. 

2024

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku?

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2024 r. jest zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Poniżej przedstawiamy wysokość składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania od 2024 roku.

Ile wynosi składka zdrowotna na skali podatkowej w 2024 roku?

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej czyli na zasadach ogólnych . Od 1 stycznia 2024 roku Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wynosi 4242 zł brutto x 9%

Składka zdrowotna 2024 „zasady ogólne”
Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 2024
4242zł 381,78 zł
5 000 zł 450 zł
7 000 zł 640 zł
8 000 zł 720 zł
10 000 zł 900 zł
12 000 zł 1 080 zł
13 000 zł 1 170 zł
15 000 zł 1 350 zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

 

Ile wynosi składka zdrowotna ryczałt ewidencjonowany w 2024 roku?

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym .

Składka zdrowotna 2024 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2024
Do 60 000 zł 419,46 zł (9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia)
Od 60 000 zł do 300 000 zł 699,11 zł (9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia)
Powyżej 300 000 zł- 1258,39 zł (9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia)
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

Składka zdrowotna 2024 dla rozliczających się podatkiem liniowym

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani podatkiem liniowym w 2024 roku zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu, nie mniej niż 381,78 zł.

Składka zdrowotna 2024 karta podatkowa

1 stycznia 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 4242 zł, natomiast kwota składki zdrowotnej podlegającej wpłacie do ZUS – 381,78 zł. Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową w 2024 roku:

Składka zdrowotna 2024 „karta podatkowa”
Minimalne wynagrodzenie Wysokość składki zdrowotnej 2024
4242 zł 381,78 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

 

Terminy składania dokumentów i opłacania składek

Jako płatnik składek przesyłasz w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA) oraz opłacasz składki za dany miesiąc:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.,
  • do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, a więc płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/informacja-w-sprawie-podstawy-wymiaru-sk%C5%82adki-oraz-kwoty-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-w-2024-r.-dla-niekt%C3%B3rych-grup-ubezpieczonych
5/5 - (107 votes)