Zaktualizowano: 29 marca.2022 r.

Podatek liniowy to forma opodatkowania w której dochody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej są opodatkowane 19% stawką podatku, niezależnie od ich wysokości. Kto może skorzystać z 19% podatku liniowego? Jaka jest stawka podatku liniowego? Jakie są ulgi przy podatku linowym? Jakie są zalety i wady podatku liniowego? Ile wynosi składka zdrowotna na podatku liniowym w 2022?

Podatek liniowy to forma opodatkowania w której dochody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej są opodatkowane 19% stawką podatku, niezależnie od ich wysokości.

Co to jest podatek liniowy?

Podatek liniowy to forma opodatkowania w której dochody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej są opodatkowane 19% stawką podatku, niezależnie od ich wysokości.

Kto może korzystać z podatku liniowego?

Z 19% podatku liniowego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które osiągają dochody:

Co jest opodatkowane podatkiem liniowym?

Podejmując decyzję o opodatkowaniu według stawki liniowej, pamiętaj, że opodatkowaniu będzie podlegać dochód osiągnięty przez ciebie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustalając dochód dla celów podatkowych, masz prawo uwzględniać:

 • koszty uzyskania przychodu poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • stratę z działalności gospodarczej.

Jak wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym?

Przedsiębiorca, który chce się rozliczać w formie podatku liniowego musi złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie:

 • w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym można złożyć w urzędzie skarbowym lub za pomocą CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) poprzez zmianę wpisu.

Jakie są ulgi przy podatku linowym?

Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie według stawki liniowej może skorzystać z następujących ulg:

 • ulgi badawczo-rozwojowej
 • ulgi IP BOX
 • ulgi termomodernizacyjnej
 • ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
 • ulgi na prototyp
 • ulgi na robotyzację
 • ulgi na ekspansję/ rozwój
 • ulgi na konsolidację
 • ulgi na nabycie terminala płatniczego
 • odliczenia na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę
 • odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne
 • odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • odliczenia darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, z tym że odliczenie wynosi wyłącznie 6% dochodu.

Jakie są wady i zalety podatku liniowego?

Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie według stawki liniowej w swojej działalności, musi wiedzieć o tym, że ta forma opodatkowania ma swoje wady i zalety:

 • Zalety podatku liniowego: Stała 19% stawka podatku, Łatwość wyliczenia podatku, Możliwość odliczenia od przychodu kosztów uzyskania.
 • Wady podatku liniowego: Brak wielu ulg podatkowych: ulgi na dziecko, ulgi internetowej, darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa czy ulgi rehabilitacyjnej, Brak możliwości rozliczenia z małżonkiem, Brak kwoty wolnej od podatku.

Ile wynosi składka zdrowotna na podatku liniowym?

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym od 2022 roku (Składka zdrowotna w 2022 dla podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy po przekroczeniu 5510 zł dochodu.):

Składka zdrowotna 2022 „podatek liniowy”
Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej 2022
do 5510 270,90zł
8 000 zł 392,00zł
10 000 zł 490zł
12 000 zł 588zł
13 000 zł 637zł
15 000 zł 735zł
20 000 zł 980zł
30 000 zł 1 470zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

 

Źródło informacji:

 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00253
 2. https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/
4.9/5 - (19 votes)