Zaktualizowano: 29 marca.2022 r.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia własnej firmy. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Jak zarejestrować działalność gospodarczą? Jak założyć firmę jednoosobową? Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę? Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 roku? Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą krok po kroku?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą krok po kroku?

Czym jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców jest to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Jednoosobową działalność w Polsce może prowadzić każda osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do podejmowania decyzji. Osoby nie mające 18 lat czyli osoby niepełnoletnie też mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w naszym kraju, ale muszą być świadome tego, że każde działanie: od uzyskania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po zawieranie umów z kontrahentami, będzie wymagać zgody przedstawiciela ustawowego np. rodzica.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą przez internet?

Osoba, która chce zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą przez internet powinna wejść na stronę Biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00) i przejść etap rejestracji działalności wypełniając wszystkie niezbędne pola formularza.

Przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG przygotuj:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Jak uzyskać numer NIP i REGON?

Osoba zakładająca jednoosobową działalność uzyska NIP i REGON jeśli go nie posiada z automatu po wypełnieniu wniosku. NIP wciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

Jaki podać adres jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG?

Przedsiębiorca rejestrujący jednoosobową działalność osobową w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej musi podać adres do doręczeń oraz jeśli prowadzi działalność w stałym miejscu to zgłoś do CEIDG również adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może również we wniosku zaznaczyć „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” jeśli jego działalność będzie się wiązać z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub będzie miała charakter mobilny.

Jak musi być zbudowana nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca, który zakłada jednoosobową działalność gospodarczą musi podać nazwę w CEIDG pod, którą będzie działać. Przy wybieraniu nazwy dla jednoosobowej działalności  trzeba wziąć pod uwagę pewne wytyczne, które muszą być spełnione jeśli chodzi o nazwę. Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku – na przykład: Jan Kowalski. Do imienia i nazwiska w nazwie jednoosobowej działalności gospodarczej możesz dodać inne elementy np. określające profil twojej działalności – „Jan Kowalski usługi sprzątające”, wskazujące na miejsce jej prowadzenia – „Nad Gliczą Anna Danuta Kowalska” albo strona internetowa – „Jakisurl.pl Anna Kowalska”.

Jak wybrać kody PKD dla jednoosobowej działalności?

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą należy podać 1 kod PKD głównej działalności oraz dowolną liczbę kodów PKD pozostałej działalności. Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą nie wpisuj kodów PKD na zapas bo listę kodów PKD możesz aktualizować w dowolnym momencie.

Kody PKD określające Twoją działalność możesz znaleźć za pomocą wyszukiwarki kodów PKD pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Jaką można wybrać formę opodatkowania przy jednoosobowej działalności?

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą masz do wyboru trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

Jakie składki ZUS przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zgłosiłeś na formularzu CEIDG-1 (elektronicznie) na stronie internetowej CEIDG, lub osobiście – w urzędzie gminy, miasta, albo korespondencyjnie – z poświadczeniem podpisu u notariusza), jest równocześnie zgłoszeniem przedsiębiorcy w ZUS jako płatnika składek. Na podstawie wniosku ZUS sporządzi:

 • zgłoszenie płatnika na formularzu ZUS ZFA oraz ewentualnie
 • informację o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek na formularzu ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia przez Ciebie działalności na formularzu ZUS ZAA.

Nie musisz sam sporządzać tych dokumentów ani ich przekazywać do ZUS. Koniecznie przeczytaj „Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą” od ZUS.

Przedsiębiorcy w Polsce muszą rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wynoszą składki ZUS w 2022 roku?

 • Składka emerytalna w 2022 to 693,58 zł
 • Składka rentowa w 2022 to 284,26 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 87,05 zł
 • Składka wypadkowa w 2022 to 59,34 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2022 to 87,05 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 – wyliczamy według nowych zasad

Pełne składki ZUS w 2022 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1124,23 zł + składka zdrowotna 2022, a z ubezpieczeniem chorobowym 1211,28 zł + składka zdrowotna 2022.

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej w 2022 „https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/” lub oblicz ją tutaj: https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/

Jak jednoosobowe działalności mogą obniżyć składki na ZUS?

 • Ulga na start (6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne) – podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej, nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
 • Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące (składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek) – nie prowadzisz lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności, nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności gospodarczej.

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-na-start-preferencyjna-podstawa-dzialalnosc-nieewidencjonowana_-jakie-sa-warunki-uprawnienia-i-skutki-/1680068
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120#8
 3. https://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie-przedsiebiorcy-ceidg-
5/5 - (9 votes)