Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

Mały ZUS plus/ mała działalność gospodarcza plus wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę będą mogły skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r. Sprawdź jakie trzeba spełnić warunki aby móc skorzystać z „małego ZUS plus” oraz jakie musisz złożyć dokumenty!

Kobieta szuka informacji o „małym ZUSie plus”/ „małej działalności gospodarczej plus”

Na czym polega tzw. Mały ZUS plus?

Mały ZUS Plus (mała działalność gospodarcza plus) to kolejna zmiana w prawie, która wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w postaci Mały ZUS Plus będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej.

Warunki jakie trzeba spełnić przy „małej działalności plus”

Osoby, które chcą skorzystać z „małego ZUS plus”/ „małej działalności gospodarczej plus” muszą spełnić następujące warunki:

 • Mieć aktywną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.
 • Przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 000 zł.

Mały ZUS Plus – jakie dokumenty trzeba złożyć?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z „małego ZUS plus” musi złożyć odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe w postaci:

 1. W 2019 r. i w styczniu 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą  i nie korzystałeś z „małego ZUS” powinieneś złożyć:
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 stycznia 2020 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS” albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 stycznia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie najpóźniej do 2 marca 2020 r.

Ważne!
Jeśli korzystałeś z „małego ZUS” w styczniu 2020 r. i nadal chcesz korzystać z „małej działalności plus” nie przekazujesz żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

 1. W lutym 2020 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w 2019 r. (przynajmniej 60 dni) powinieneś złożyć:
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie najpóźniej do 2 marca 2020 r.

Ważne!
Jeżeli rozpoczniesz lub wznowisz działalność po 22 lutym 2020 r. (przez co do końca miesiąca zostanie mniej niż 7 dni), zgłoszenie do ubezpieczeń składasz w terminie 7 dni liczonymi od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

 1. Rozpoczniesz lub wznowisz działalność gospodarczą później niż w lutym 2020 r. powinieneś złożyć:
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie  7 dni  liczonych od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

 1. Będziesz korzystał z „małej działalności gospodarczej plus” później niż w lutym 2020 r. powinieneś przekazać do ZUS:
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie  7 dni  liczonych od pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS plus” (np. skończyłeś okres „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku).

Ważne!
Nie zgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej. O rezygnacji więcej w dalszej części.

Kto nie skorzysta z „małego ZUS plus”:

 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją działalność krócej niż 60 dni
 • Przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w formie karty podatkowej i byli zwolnieni ze sprzedaży od podatku VAT
 • Przedsiębiorcy, którzy podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności
 • Przedsiębiorcy spełniający warunki do opłacania „preferencyjnych składek ZUS”
 • Przedsiębiorcy, którzy wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy tą samą pracę jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Okres korzystania z „małego ZUS plus”

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z „małego ZUS plus” będą mogli korzystać z jego dobrodziejstw maksymalnie przez 36 miesięcy.

Specjalna linia w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel: 22 560 16 00) dla „małego ZUS” i „małego ZUS plus”. Żeby uzyskać informacje na temat „małego ZUS” i „małego ZUS plus” – po połączeniu z infolinią ZUS należy na klawiaturze numerycznej telefonu wybrać nr 0 (połączenie z konsultantem), a następnie nr 8 (mały ZUS plus).

 

Źródło informacji:

 • https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-od-1-lutego-2020-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2489592
 • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-plus
5/5 - (2 votes)