Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Skala podatkowa czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych to najpopularniejsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Czym jest skala podatkowa? Jakie są stawki w ramach skali podatkowej? Ile wynosi pierwszy i drugi próg podatkowy w 2022 roku? Jakie są ulgi w ramach skali podatkowej? Jak przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych? Ile wynosi składka zdrowotna na zasadach ogólnych w 2022?

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej

Co to jest skala podatkowa?

Skala podatkowa  to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Skala podatkowa od 2022 roku (Polski Ład)

Stawki w ramach skali podatkowej (opodatkowanie na zasadach ogólnych) wraz z wejściem Polskiego Ładu od 2022 wynoszą:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
1 próg podatkowy: do 120 000 (17% x podstawa opodatkowania ) – 5 100 zł
2 próg podatkowy: ponad 120 000 15 300 zł + 32% x nadwyżka ponad 120 000 zł

Skala podatkowa 2021

Stawki w ramach skali podatkowej (opodatkowanie na zasadach ogólnych) w 2021 roku wynoszą:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
1 próg podatkowy: do 85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
2 próg podatkowy: ponad 85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Jakie są ulgi w ramach skali podatkowej?

Podatnik, który zdecydował się na rozliczanie w ramach skali podatkowej (opodatkowanie na zasadach ogólnych), może skorzystać z następujących ulg i odliczeń podatkowych:

 • ulga na dziecko
 • ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarcze, czyli ulgi dla klasy średniej
 • odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
 • ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
 • ulgi na prototyp
 • ulgi na robotyzację
 • ulgi na ekspansję lub rozwój
 • ulgi na konsolidację
 • ulgi na nabycie terminala płatniczego
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • ulgi IP BOX
 • ­­­odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę
 • ulgi rehabilitacyjnej
 • ulgi internetowej
 • ulgi termomodernizacyjnej
 • ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej
 • ulga z tytułu krwiodawstwa.

Dochód jako przedmiot opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej

Rozliczenie na zasadach ogólnych oznacza, że opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami, a kosztami uzyskania przychodów.

Przychód z działalności gospodarczej to wszelkie kwoty należne oraz otrzymane w związku z prowadzoną działalnością.

Koszty uzyskania przychodów to wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jak przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Rejestrując działalność gospodarczą przez CEIDG z automatu masz przydzieloną formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie skali podatkowej (opodatkowanie na zasadach ogólnych).

Przedsiębiorąca, który jest opodatkowany według stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i chce wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych musi złożyć odpowiednie oświadczenie. W tym celu złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem w terminie:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie można złożyć w urzędzie skarbowy lub za pośrednictwem CEIDG.

Rozliczenie roczne na skali w zeznaniu PIT-36

Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B. Rozliczenie składają do urzędu skarbowego, który jest właściwy według miejsca ich zamieszkania.

Ile wynosi składka zdrowotna na zasadach ogólnych w 2022?

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych od 2022 roku (Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto x 9%):

Składka zdrowotna 2022 „zasady ogólne”
Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 2022
3 010zł 270,90zł
5 000 zł 450zł
7 000 zł 640zł
8 000 zł 720zł
10 000 zł 900zł
12 000 zł 1 080zł
13 000 zł 1 170zł
15 000 zł 1 350zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak działa kalkulator składki zdrowotnej obowiązującej w Nowym Ładzie? Przeczytaj w naszym artykule https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/

Źródło informacji:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_podatkowa
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264
5/5 - (11 votes)