Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie, z którego mogą skorzystać osoby, które w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciły pracę lub wygasła im umowa. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca 2020 roku, maksymalnie przez 3 miesiące. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się : Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?, Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dodatek solidarnościowy? Kiedy i jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?

Pieniądze z dodatku solidarnościowego. Kwota dodatku solidarnościowego to 1400 zł

Co to jest dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie, które przysługuje osobom, które straciły pracę w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku. Świadczenie w postaci dodatku solidarnościowego w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

  • Dla osób u których pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 roku.
  • Dla osób u których umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy otrzymają osoby, które:

  • mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub są cudzoziemcami w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
  • podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
  • Pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem albo umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który została zawarta,
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jest jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Ile wynosi dodatek solidarnościowy?

Wysokość dodatku solidarnościowego wynosi 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jest to kwota wolna od potrąceń i egzekucji!

Osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i w chwili, gdy uzyskają prawo do dodatku solidarnościowego muszą pamiętać, że urząd pracy zawiesi dotychczasowe świadczenie.

Kiedy i jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?

Wniosek o dodatek solidarnościowy możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r. (Wnioski po 31.08.2020 nie będą rozpatrywane!). Wniosek składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu EDS wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS.

Wniosek EDS możesz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE. Informację o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego znajdziesz na PUE ZUS na profilu Ubezpieczonego w zakładce „Dokumenty i wiadomości” w skrzynce odbiorczej.

Czy możesz się odwołać od decyzji ZUS?

Osoby, które otrzymają odmowną decyzje w sprawie prawa do dodatku solidarnościowego, mogą się odwołać do sądu.

Kontakt z ZUS w sprawie dodatku

Osoby, które potrzebują pomocy w sprawie dodatku solidarnościowego mogą się skontaktować z ZUS telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • 22 560 16 00 w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7–18  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
  • cot@zus.pl

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/dodatek-solidarnosciowy-karta/2593383
  2. https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-solidarnosciowy-w-pytaniach-i-odpowiedziach
5/5 - (2 votes)