Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Czym jest dodatek osłonowy? Kto może skorzystać z dodatku osłonowego? Ile wynosi dodatek osłonowy? Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Świadczenie to stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie, które przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, które ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę (tak jak w przypadku 14. emerytury, gdzie funkcjonuje mechanizm złotówka za złotówkę) co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Komu przysługuje podwyższony dodatek osłonowy o 25%?

Wyższy dodatek osłonowy o 25% przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Kiedy wypłaty dodatku osłonowego 2022?

Świadczenia z tytułu dodatku osłonowego będą wypłacane następująco:

  • Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
  • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Gdzie pobrać wniosek o dodatek osłonowy?

Poniżej znajduje się nowy wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić.

  • https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

Poniżej została zaprezentowana instrukcja jak wypełnić krok po kroku wniosek o dodatek osłonowy:

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

5/5 - (42 votes)