Zaktualizowano: 6 lutego.2023 r.

Wniosek/druk RFR

Formularz RFR – Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPW-01

►►► Kliknij aby pobrać formularz RFR z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić ZUS RFR?

Wypełniamy takie elementy wniosku jak:
1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy
3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*
4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Objaśnienia:
1) Dzień udzielenia pomocy – podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2) Podstawa prawna – podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
3) Wartość otrzymanej pomocy – podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie.
4) Forma pomocy – wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów,
zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne.
5) Przeznaczenie otrzymanej pomocy – wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.

5/5 - (3 votes)