Zaktualizowano: 6 lutego.2023 r.

ZUS RPI Oświadczenie

Formularz Oświadczenie RPI – Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia

►►► Kliknij aby pobrać formularz RPI z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić oświadczenie RPI?

1. Wypełnij oświadczenie RPI WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Treść oświadczenia
Na podstawie art. 75 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego [1], pouczony o odpowiedzialności za fałszywe zeznania [2], dobrowolnie oświadczam [3], że nie otrzymałem pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.
W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia udzielenia ulgi/ umorzenia należności uzyskam pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia ZUS o wysokości uzyskanej pomocy.

[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
[2] Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
[3] W imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu

5/5 - (4 votes)