Zaktualizowano: 31 lipca.2022 r.

ZUS Oświadczenie ROW

Formularz ROW – Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej;
aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r. zastąpił ZUS-RD-OFN-01 oraz Rw-14.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ROW z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Koniecznie zobacz inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić oświadczenie ROW?

Wypełnij oświadczenie ROW, jeżeli starasz się o:
– rozłożenie na raty,
– utrzymanie w mocy układu ratalnego,
– zmianę warunków układu ratalnego,
– odstąpienia od żądania zwrotu,
należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego lub z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. Aby potwierdzić dane dołącz dokumenty o Twojej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej (dokumenty potwierdzające dochody, wydatki, zadłużenie, orzeczenia lekarskie oraz zaświadczenia o stanie zdrowia) oraz inne dokumenty, które potwierdzają okoliczności przywołane we wniosku.

Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku

Podaj informacje np. o poniesieniu strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia np. zgon lub kradzież; o sytuacji gdy opłacenie należności pozbawi Ciebie lub Twoją rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych itp. – wszystkie przyczyny powinieneś udokumentować

4.6/5 - (7 votes)