Zaktualizowano: 31 lipca.2022 r.

ZUS RNW

Formularz RNW – Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń

Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz RNW z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek RNW?

Jesteś zobowiązany do zwrotu świadczenia? Wypełnij ten wniosek, abyśmy rozpatrzyli, czy:
– odroczyć Ci termin zapłaty,
– rozłożyć kwotę na raty,
– odstąpić od żądania jej zwrotu,
– obniżyć kwotę potrąceń,
– zawiesić czasowo dokonywanie potrąceń.

Za pomocą tego wniosku możesz również zwrócić się o:
– zmianę warunków umowy, jeżeli zawarliśmy już z Tobą układ ratalny lub umowę o odroczenie, ale chcesz zmienić warunki spłaty należności,
– utrzymanie w mocy umowy, jeżeli zawarliśmy już z Tobą układ ratalny lub umowę o odroczenie, ale nie realizujesz umowy zgodnie z określonymi w niej warunkami (zachodzą okoliczności, które powodują zerwanie umowy).

1. Wypełnij RNW wielkimi literami
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

5/5 - (4 votes)