Zaktualizowano: 6 lutego.2023 r.

Druk ZUS RAW

Formularz RAW – Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

►►► Kliknij aby pobrać Formularz Wniosek RAW z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić wniosek RAW?

ZUS wypłacał za Ciebie świadczenia alimentacyjne i musisz teraz zwrócić tę kwotę?
Wypełnij wniosek RAW, abyśmy rozpatrzyli, czy:
– umorzyć Ci tę kwotę,
– rozłożyć ją na raty lub
– odroczyć termin jej zapłaty.
Za pomocą wniosku RAW możesz również zwrócić się o zmianę warunków rozłożenia na raty lub odroczenia, jeżeli wydaliśmy Ci decyzję o udzieleniu ulgi, ale chcesz zmienić warunki spłaty zadłużenia.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

5/5 - (4 votes)