Zaktualizowano: 20 marca.2021 r.

ZUS US-13 Wniosek

Formularz US-13 – Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
Aktualizacja formularza: 22 stycznia 2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz US-13 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić wniosek US-13?

Wypełnij wniosek US-13, jeżeli nie masz pracodawcy, który zgłosi zmianę Twoich danych identyfikacyjnych/ adresowych
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Odbierz informację osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na przesyłkę listową.

Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi na profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

5/5 - (1 vote)