Zaktualizowano: 11 kwietnia.2021 r.

ZUS RD-2 Oświadczenie

Formularz RD-2 – Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie;
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r. – zastąpił dotychczasowy RD-2-03.

►►► Kliknij aby pobrać formularz RD-2 z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Jak wypełnić oświadczenie RD-2?

Pobierz aktualny formularz RD-2 ze strony ZUS. Po pobraniu wydrukuj formularz i uzupełnij:
1) zaznacz właściwy kwadrat: POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS / POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS W ROLNICTWIE / POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE
2) Uzupełnij dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, Data urodzenia, Rodzaj dokumentu tożsamości
, Seria i numer dokumentu, Imię, Nazwisko, Nazwa)
3) Następnie uzupełnij dane adresowe
4) Zaznacz oświadczenie „Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), pouczony o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, dobrowolnie oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych nie korzystałem”
5) Uzupełnij datę na formularz oraz podpisz się czytelnie

5/5 - (2 votes)