Zaktualizowano: 14 marca.2021 r.

ZUS Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej – Informacja miesięczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach.

Aktualizacja 26.06.2020 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Do czego służy druk informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej?

Informacja miesięczna/ informacja roczna służy do tego, aby ubezpieczony zapoznał się ze stanem
faktycznym (oraz potwierdził go) przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń bądź okresów wykonywania pracy – jeśli jest nauczycielem.

Jak wypełnić informację miesięczną dla osoby ubezpieczonej?

Zasady poprawnego wypełniania informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej przedstawiamy
poniżej. Dane w informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej powinny odzwierciedlać dane, które
przekazałeś do ZUS za ubezpieczonego odpowiednio na raportach ZUS RZA, ZUS RCA lub ZUS RSA
i ZUS RPA za dany miesiąc rozliczeniowy. Sposób wypełniania jest taki sam jak przy wymienionych powyżej dokumentach rozliczeniowych.

Jak skorygować informację miesięczną dla osoby ubezpieczonej?

Jeśli Ty lub Twój ubezpieczony stwierdzicie, że Informacja miesięczna bądź roczna jest błędna, to zobowiązany jesteś do sporządzenia korekty. Zatem przekaż ubezpieczonemu korektę informacji oznaczonej identyfikatorem 02 w bloku I, pole 01. Wszystkie pozostałe dane wypełnij zgodnie z wcześniej omawianym zasadami. Jeśli stwierdzone nieprawidłowości mają wpływ na przekazane dokumenty rozliczeniowe, to przekaż do nas także korektę dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA)

2.3/5 - (3 votes)