Zaktualizowano: 21 lutego.2021 r.

ZUS US-55 Informacja o miejscu zamieszkania

Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii
Aktualizacja formularza: 10 maja 2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz Informacja o miejscu zamieszkania z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Jak wypełnić wniosek Informacja US-55?

Wypełnij, jeżeli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii i składasz wniosek o wydanie zaświadczenia A1. Informacja ma na celu uzyskanie danych o miejscu zamieszkania. Mają one wpływ na ustalenie właściwego ustawodawstwa na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 oraz na ustalenie podlegania polskiemu ustawodawstwu przez miesiąc przed delegowaniem na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 987/2009. Miejsce zamieszkania osoby – ośrodek interesów życiowych – określa w szczególności:
a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich,
b) sytuacja danej osoby, w tym:
– charakter i specyfika wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę,
– jej sytuacja rodzinna oraz więzi rodzinne,
– jej sytuacja mieszkaniowa, zwłaszcza informacja, czy sytuacja ta ma charakter stały,
– prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym,
– państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

4.5/5 - (2 votes)